Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

W dniu 21 września mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostępie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz stron podmiotowych wszystkich Jednostek Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, które prowadzą swoje strony BIP na platformie BIP MK.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rehabilitacja poprzez śpiew” przez Fundację Na Rzecz Chorych Na SM im. bł. Anieli Salawy

Metka i dziennik zmian

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związana z pandemią koronawirusa od dnia 18.09.2020 r. do odwołania Punkt Konsultacji Prawych MRK w Krakowie zlokalizowany w boxie nr 49 w Centrum Administracyjnym przy al. Powstania Warszawskiego 10 zostaje zamknięty.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych” przez Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej

Metka i dziennik zmian
2020-09-17 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĄBIE", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian
2020-09-17 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian
2020-09-16 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OS. WIDOK", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian
2020-09-16 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian
2020-09-16 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LINDEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 września do 14 października 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2020-09-14 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIEDEŃSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 września do 12 października 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2020-09-11 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:
- "LEA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "NOWY PROKOCIM"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "RYDLÓWKA" (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Termin składania wniosków upływa w dniu 30 października 2020 r.

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego 2020.

Metka i dziennik zmian

Krakowskie Centrum Świadczeń informuje o możliwości elektronicznej rezerwacji wizyty w celu załatwienia spraw związanych z Krakowską Kartą Rodzinną 3+ oraz Ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny.