Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-10-15 XXVII sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XXVII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 23 października 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian
2019-10-14 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały krajobrazowej

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" w dniach od 14 października do 13 listopada 2019 r. (-> Odnośnik do strony z wyłożeniem projektu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji upływa z dniem 17 października 2019 roku o godz. 10.00.

Metka i dziennik zmian

Termin składania ofert upływa w dniu 31 października 2019 r. o godz. 15.00.

Termin zgłaszania kandydatów do komisji upływa z dniem 17 października 2019 roku o godz. 10.00.

Metka i dziennik zmian
2019-10-09 Noc Poezji 2019

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku przedsięwzięcie z cyklu „Krakowskie Noce” – Noc Poezji

Metka i dziennik zmian

Krakowski Portal Podatnika
Zapraszamy do zapoznania się internetową platformą podatkową, dzięki której można śledzić zobowiązania z tytułu podatków od nieruchomości, a także elektronicznie kontaktować się z Wydziałem Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian
2019-10-07 Nabór do Rady Krakowskich Seniorów zakończony. Wybory 28 października

30 września zakończył się nabór kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, spośród których uczestnicy Walnego Zebrania wybiorą 28 października nowy skład RKS na lata 2019-2022. Lista kandydatów zostanie opublikowana w BIP i na portalu Kraków dla seniora do 14 października, a kolejna kadencja RKS zostanie zainaugurowana najpóźniej 2 grudnia 2019 r.

Metka i dziennik zmian
2019-10-03 Unieważnienie konkursu ofert pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10”

Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 2483/2019 z dnia 01 października 2019 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Obywatelskie Centrum C 10” w okresie od 15 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian

Wykaz placówek realizujących w latach 2019-2021 programy polityki zdrowotnej w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia "Zdrowy Kraków 2019-2021" oraz Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021