Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2020-07-13 Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów

WYŁOŻENIA do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją obszarów:
- "DĄBIE"  (-> Odnośnik do planu),
- "OS. WIDOK"  (-> Odnośnik do planu),
- "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"  (-> Odnośnik do planu).
Wyłożenia powyższych projektów planów potrwają do dnia 10 sierpnia 2020 r.
Terminy dyskusji publicznych, zasady zapoznawania się z projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniach o wyłożeniu tych planów.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia usprawniające w wodzie dla seniorów z orzeczoną niepełnosprawnością – w trybie art. 19a-Dzielnica VI” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka” i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Kraków

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Palcem po mapie – z Wisły na Morawy”- wirtualna wycieczka krajoznawczo-turystyczna przez Warsztat Terapii Zajęciowej działający w ramach Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mamo tato odpocznij – zajęcia w wodzie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w trybie 19a” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych 

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkanie integracyjne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Fundację Helpful Hand

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „2 wycieczki rekreacyjno – rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych – członków klubu” przez Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Krąg

Metka i dziennik zmian
2020-07-10 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "BULWARY WISŁY II"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "MORELOWA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "PASTERNIK"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WRÓBLOWICE II"  (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia projektów planów rozpoczną się w dniu 20 lipca 2020 r.

Metka i dziennik zmian
2020-07-10 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 lipca do 10 sierpnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Konkurs ofert na wydarzenie/ cykl wydarzeń: Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i integracji społeczności lokalnych, połączonej ze wzmocnieniem tożsamości lokalnej, polegającej np. na zorganizowaniu konkursów (np. literackich, historycznych, plastycznych, fotograficznych, sportowych), sporządzeniu wirtualnego albumu zawierającego lokalne wspomnienia, poprowadzeniu gry terenowej, zajęć poświęconych tradycji lub historii Krowodrzy lub działań z zakresu ekologii i bezpieczeństwa, bądź innych działań zaproponowanych przez NGO za wyjątkiem pikników; z uwzględnieniem elementu międzypokoleniowego i potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

Termin składania ofert upływa 28 lipca 2020 r. o godz. 15.00

Metka i dziennik zmian
2020-07-02 Informacja dot. składania uwag do projektów planów miejscowych

Informacja o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz adres e-mail dedykowany składaniu uwag (-> Odnośnik do strony z informacją)

Metka i dziennik zmian

KOMUNIKAT W SPRAWIE WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,  ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH  I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH  W MIESIĄCU LIPCU 2020.

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, że Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Miejskiej Kraków. Funkcję będzie pełnił Pan Bogdan Dąsal, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób z Niepełnosprawnościami.