Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych przygotował informator dla osób załatwiających swoje sprawy m.in. z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, działalności gospodarczej, obrotu napojami alkoholowymi, w którym można znaleźć podstawowe informacje o możliwości załatwienia sprawy w okresie epidemii wraz z danymi kontaktowymi do osób odpowiedzialnych za udzielenie informacji o możliwości realizacji wniosków lub stanie sprawy.

Metka i dziennik zmian

Życzenia Wielkanocne od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Dominika Jaśkowca.

Metka i dziennik zmian

Wypłata świadczeń

Metka i dziennik zmian
2020-04-06 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Ważne informacje dla osób niepełnosprawnych.

Metka i dziennik zmian
2020-04-02 Informacja z zakresu planowania przestrzennego

Od dnia 2 kwietnia 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP C" (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, do skorzystania z wirtualnej oferty, przygotowanej przez miejskie żłobki i Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3. 

Metka i dziennik zmian

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje, że z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, nabór wniosków do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2019 został przedłużony do 30 kwietnia 2020 r.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, że Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 566) wprowadziła zakaz sprowadzania z zagranicy i wywozu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewozu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok i szczątków ludzkich.

Metka i dziennik zmian
2020-04-01 Informacja o niedokonaniu wyboru oferty w ramach otwartego konkursu ofert

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie niedokonania wyboru oferty w ramach przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 31 października 2022 roku zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Link do zarządzenia. 

Metka i dziennik zmian

Czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej.

Metka i dziennik zmian
2020-03-27 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" do dnia 8 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Zmienione sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych informuje, iż przygotowane zostały tymczasowe procedury dotyczące zameldowania i wymeldowania cudzoziemców przebywających na terenie RP, na których ciąży obowiązek dokonania zameldowania lub wymeldowania.

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym przez Ministra Zdrowia, zawieszona jest do odwołania bezpośrednia obsługa klientów w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

Metka i dziennik zmian

W związku z zamknięciem Urzędu Miasta Krakowa dla bezpośredniej obsługi klienta informujemy, że wnioski o wydanie dowodu osobistego można składać jedynie w formie elektronicznej.