Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową jak i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian
2019-01-18 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy NGOs do „Centrum Obywatelskiego” na spotkanie pt. „Wszystko o lokalach gminnych”

Metka i dziennik zmian
2019-01-10 Listy mieszkaniowe 2018

Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Prezydent Miasta Krakowa w dniu 7.01.2019 r. wydał zarządzenie nr 23/2019 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2018.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT WYKUPU TZW. „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZGMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

Metka i dziennik zmian
2019-01-08 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 8 stycznia do 5 lutego 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Od 2 stycznia 2019 roku w renesansowym obiekcie na Woli Justowskiej rozpoczęła działalność nowa samorządowa instytucja kultury - Instytut Kultury Willa Decjusza.

Metka i dziennik zmian

Z dniem 1 stycznia 2019 r. organizatorem Krakowskiego Teatru Scena STU została Gmina Miejska Kraków

Metka i dziennik zmian
2018-12-27 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacjąw dniach od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (->Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-12-21 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Nabór wniosków do konkursu w dniach 2 - 31 stycznia 2019 r.

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.