Sporządzany plan WITA STWOSZA Logo
 

Powierzchnia planu - 22,5 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica I Stare Miasto

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITA STWOSZA".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip

Obszary i granice planu
Mapa z obszarami i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta    
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy określi zasady kontynuacji i rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy, umożliwiając prawidłowe kształtowanie przestrzeni, tak aby rozwiązania przestrzenne tworzyły harmonijną całość oraz uwzględniały uwarunkowania funkcjonalne, kompozycyjne, kulturowe i środowiskowe, w tym uwarunkowania związane z położeniem obszaru w strefie buforowej obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych