BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA V EDYCJA

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 

 

 


 

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami badania ewaulacyjnego wdrażania budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 

 


 

WYKAZ projektów przewidzianych do realizacji w ramach V edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 


WYNIKI GŁOSOWANIA

 


Głosowanie - 16-30 czerwca 2018 r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców. Wykaz dostępny jest TUTAJ.

 

Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 16. rok życia. Głosować można za pomocą papierowych kart głosowania w PUNKTACH GŁOSOWANIA lub internetowo za pośrednictwem strony https://budzet.krakow.pl

 

 


Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach V edycji budżetu obywatelskiego

Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach V edycji budżetu obywatelskiego.

 

WYNIKI WERYFIKACJI

 

Zgodnie z Regulaminem budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa (Załącznik do uchwały XXXIV/566/15 Rady Miasta Krakowa z dn. 16 grudnia 2015 r.), w przypadku odrzucenia projektu w wyniku weryfikacji, Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia protestu.

Protest wraz z uzasadnieniem należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomość wyników weryfikacji, tj. do 7 czerwca br. W tym celu należy:

  • Zalogować się na swoje konto w platformie https://budzet.krakow.pl
  • Przejść do zakładki "Twoje projekty"
  • Przy wybranym projekcie kliknąć przycisk "Złóż protest"
  • Podać powód protestu wraz z uzasadnieniem i wysłać formularz.

Od 7-11 czerwca organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

  • wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej) i
  • jednostki dokonującej oceny prawnej wniosku i
  • przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

 

UWAGA! Losowanie numerów projektów poddanych pod głosowanie nastąpi dopiero po zakończeniu procedury rozpatrywania protestów! Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 14 czerwca.

 


Wykaz punktów głosowania w ramach V edycji budżetu obywatelskiego

 

Głosowanie w ramach V edycji Budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 16-30 czerwca 2018 r.

 

Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem papierowych kart do głosowania, jak również poprzez platformę internetową dostępną pod adresem www.budzet.krakow.pl.

 

Wykaz punktów głosowania, w których możliwe będzie oddanie głosu za pomocą karty papierowej możliwy jest do pobrania TUTAJ.

 


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację.

 


Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

 

 


 

Dokumenty budżetu obywatelskiego 

 

 

 Protokoły z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego

 

Protokół nr 01/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. / zał. 2

 

 

 Protokoły ze spotkań konsultacyjnych dot. rozpatrywania protestów


 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA IV EDYCJA

 

Realizacja zadań IV edycji 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA III EDYCJA

 

Realizacja zadań III edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA II EDYCJA

 

Realizacja zadań II edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA I EDYCJA

 

Realizacja zadań I edycji