Dokument archiwalny
Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego – Ogłoszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na dwa wakujące miejsca w Radzie Budżetu Obywatelskiego.

 

CZYM JEST RADA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Rada Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa jest organem doradczym Prezydenta Miasta Krakowa. Kompetencje Rady określa Zarządzenie nr 579/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.). Ponadto, do zadań Rady należy również m. in. przeprowadzanie monitoringu realizacji zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz opiniowanie zasadności złożonych protestów mieszkańców wobec negatywnej oceny prawnej zgłoszonych propozycji zadań.

 

WARUNKI DLA KANDYDATÓW

 

Zapraszamy do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego przedstawicieli tych organizacji pozarządowych, których celami statutowymi jest szeroko rozumiana partycypacja społeczna lub budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM RADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1. Należy osobiście przyjść na najbliższe posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego, które zaplanowane zostało na 15 lutego 2018 r., godz. 16.30, sala 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

2. Konieczne będzie krótkie zaprezentowanie swojej kandydatury, w tym przedstawienie swojego doświadczenia w zakresie partycypacji społecznej. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

3. Kandydat musi przedłożyć uzupełniony formularz stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów, jeszcze tego samego dnia, Rada Budżetu Obywatelskiego zarekomenduje Prezydentowi Miasta Krakowa przyjęcie w swój skład nowych członków.

5. Osoby rekomendowane do nowego składu Rady Budżetu Obywatelskiego będą zobowiązane do podpisania oświadczeń o wyrażeniu zgody na prace w Radzie.

6. Prosimy o potwierdzenie przybycia na posiedzenie Rady drogą mailową na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl do dnia 14 lutego 2018 r. podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę organizacji, a w tytule wiadomości wpisując „Nabór do RBO – NGO”. Rozpatrywane będą jedynie kandydatury osób, które potwierdziły swoją obecność.

 

UWAGA

 

Praca w Radzie Budżetu Obywatelskiego jest nieodpłatna. Posiedzenia zwykle odbywają się w godzinach popołudniowych.

 

 

Załączniki:

1. Formularz

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
Data wytworzenia:
2018-02-02
Data publikacji:
2018-02-02
Data aktualizacji:
2018-02-02