Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ze stanem realizacji poszczególnych zadań.

 

 

 

 

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 31.12.2019

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 05.04.2019

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 30.11.2018

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 05.08.2018
WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 30.06.2018

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 28.05.2018

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 09.02.2018

WYKAZ PROJEKTÓW