Dokument archiwalny

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA - II EDYCJA

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji zadań II edycji budżet obywatelskiego miasta Krakowa.

Realizacja zadań II edycji budżetu obywatelskiego.

 


Lista projektów o charakterze ogólnomiejskim przewidzianych do realizacji na podstawie wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Lista projektów o charakterze dzielnicowym przewidzianych do realizacji na podstawie wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

 

 


 

Od 20-28 czerwca 2015 r. trwało głosowanie na zadania w ramach II edycji budżetu obywatelskiego maista Krakowa. Głosować można było tradycyjnie, na papierowych kartach głosowania w punktach głosowania lub internetowo, za pośrednictwem specjalnie dedykowanej platformy do głosowania.

 

Zobacz, jak głosowali mieszkańcy Krakowa. WYNIKI GŁOSOWANIA

 


 

 Prezydent Miasta Krakowa podpisał dnia 12 czerwca zarządzenie w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania oraz regulaminu głosowania w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 

LISTA PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

 

Wykaz punktów głosowania

 


 

 

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2015

 
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OGÓLNOMIEJSKIEGO ORAZ O HARMONOGRAMIE REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

 

 


 

Dokumenty regulujące realizację budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa


Protokoły z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego


Ewaluacja i konsultacjeBUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA - I EDYCJA


Realizacja zadań I edycji budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa.