Dokument archiwalny

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem realizacji zadań II edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

 

 

DZIELNICA I STARE MIASTO

Lp.

Nr ewidencyjny

Tytuł i opis

Koszt

Realizator

Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D1.19/15

 

Kwieciste Planty - rewitalizacja Plant Dietlowskich


Planty Dietlowskie mogą znowu rozkwitnąć! Celem niniejszego projektu jest posadzenie krzewów róży pomarszczonej oraz irgi błyszczącej na odcinku od ul. Św. Sebastiana do ul. Starowiślnej. "Kwieciste Planty" to kontynuacja ubiegłorocznego, zwycięskiego projektu "Kwitnące Planty".

 

 

22 300,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015

 

 

Zrealizowane

 

 2 BO.D1.22/15  

Sportowe Bulwary


Sport to zdrowie! Jeżeli aktywność na świeżym powietrzu jest Ci bliska, zagłosuj na ten projekt, który dotyczy instalacji siłowni, stołów do ping-ponga oraz do gry w szachy na Bulwarach Wiślanych.

 

60 000,00 Zarząd Infrastruktury Sportowej 2016

Zrealizowane

 3 BO.D1.21/15  

Zielono mi - rewitalizacja 4 skwerów!


Więcej zieleni w centrum Krakowa! Realizacja projektu poprawi estetykę trzech skwerów: przy ul. Tarłowskiej i Zwierzynieckiej, przy ul. Długiej oraz Skwerze Hanssona.


60 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 Zrealizowane
 4 BO.D1.10/15

 

1000 Darmowych biletów do kina dla seniorów z Dzielnicy I Stare Miasto


Celem projektu jest zachęcenie wszystkich mieszkańców Dzielnicy I Stare Miasto, którzy ukończyli 60 rok życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta poprzez przekazanie im 1000 darmowych biletów do kina. W ramach inicjatywy każdy senior będzie mógł pójść, zupełnie za darmo, na dowolnie wybrany film z oferty repertuarowej Kina Paradox. Projekt ma również zainspirować uczestników do udziału w Dyskusyjnym Klubie Filmowym oraz rozmów o sztuce filmowej w gronie rodziny i znajomych.


12 000,00 Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana 2015

Zrealizowane

 

 5 BO.D1.9/15  

Kazimierskie murale historyczne


Projekt dotyczy pokazania twarzy osób, które związane były z krakowskim Kazimierzem na arkadach muru przy ul. Józefa 17. Twarze na arkadach to: 1. Król Kazimierz Wielki - założyciel miasta Kazimierz; 2. Esterka - legendarna oblubienica króla Kazimierza Wielkiego; 3. Karol Knaus - kazimierski architekt, budowniczy; 4. Helena Rubinstein - "Cesarzowa piękna"; 5. Cesarz Józef II - reformator, patron ulicy.

 

20 000,00 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 Zrealizowane
 6 BO.D1.1/15  

Książki na czasie i książki wszech czasów - Głosuj i szukaj ich w bibliotece


Uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie znajdujących się na terenie Dzielnicy I Stare Miasto poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wyposażenie jednej filii w projektor multimedialny, który umożliwi prowadzenie interesujących spotkań dla mieszkańców dzielnicy.

 

6 000,00 Śródmiejska Biblioteka Publiczna 2016 Zrealizowane
 7 BO.D1.11/15  

Bezpieczny rodzinny ogród przy ulicy Krupniczej 38 – zakup i montaż kompleksowego systemu monitoringu wizyjnego


Celem projektu jest zakup i montaż kompleksowego i nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego w Rodzinnym Ogrodzie przy ul. Krupniczej 38. Inwestycja ta zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, które będą korzystać z jego atrakcji. Pozwoli wyeliminować wszelkie akty przemocy, wandalizmu czy kradzieży. Ponadto wpisze się w wyznawaną przez wszystkich rodziców zasadę, że priorytetem jest bezpieczeństwo najmłodszych.


13 715,00 Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana  

2015

Zrealizowane
 8 BO.D1.23/15


"Chodź na kijki!" - zajęcia nordic-walking dla seniorów na Bulwarach


Projekt zakłada prowadzenie w okresie letnim zajęć nordic-walking dla seniorów na Bulwarach Wiślanych oraz zakup 15 par kijków dostępnych na czas zajęć.


3 790,00 Wydział Sportu 2016 Zrealizowane

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji  Stan realizacji 
 1

BO.D2.16/15

 

Park Dąbie - zielone miejsce wypoczynku


Projekt dotyczy kompleksowego zaprojektowania i zagospodarowania terenów zielonych na Dąbiu (nad Wisłą) dla stworzenia parku Dąbie: 1. okolice kościoła pw. Św. Stanisława. Tereny zielone powinny zostać zrekultywowane, zaprojektowane i - poprzez funkcjonalną modenizację - udostępnione jako zielone tereny rekreacyjne. Jest to miejsce zielone, ale zieleni nieurządzonej i nie służącej celom, którym mogłoby służyć. 2. bulwary nad Wisłą między stopniem wodnym a przychodnią zdrowia - zieleń wysoka, ale nieurządzona, plac zabaw zdewastowany, urządzenia rekreacyjne przypadkowe. Oba tereny nad Wisłą mają naturalne walory parkowe, których urządzenie, zagospodarowanie i pielęgnacja (zieleń, mała architektura parkowa) służyć będą właściwej rekreacji i wypoczynkowi.

 

 

150 000,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2016

 

 Zrealizowane

 


 

 2 BO.D2.8/15  

"Hyde Park Oficerski"


Pozyskanie, w drodze konkursu, alternatywnej koncepcji zagospodarowania terenu po byłym basenie "Krakowianka" przy ul. Eisenberga (innej niż basen publiczny). Przykładowo: ogród botaniczny z alejkami spacerowymi, park z muszlą koncertową, fontanną, ślizgawką, torem saneczkowym, galerią obrazów lub fotografii, ośrodkiem dokumentacji i historii, terenem sportu i rekreacji, miejsce przyjazne seniorom, dzieciom, zwierzętom domowym.

 

50 000,00 Zarząd Infrastruktury Sportowej 2016-2017

Inwestycja Centrum Sportu i Edukacji przy ul. Eisenberga będzie przygotowywana przez ZIS ze środków Miasta - zadanie strategiczne nr ZIS/SS1.3/17.

Część zakresu wniosku budżetu obywatelskiego została uwzględniona na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

 3 BO.D2.4/15  

Pomagamy bibliotekom: głos + głos = książka!


Uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie znajdujących się na terenie Dzielnicy II Grzegórzki, poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wyposażenie dwóch filii w projektor multimedialny, który umożliwi prowadzenie interesujących spotkań dla mieszkańców dzielnicy.

 

15 000,00 Śródmiejska Biblioteka Publiczna 2015 Zrealizowane
 4 BO.D2.20/15  

Milonga na Mogilskim - ożywienie kulturalne przestrzeni ronda Mogilskiego


Projekt "Milonga na Mogilskim" ma na celu ożywienie kulturalne martwej przestrzeni ronda Mogilskiego. Organizowane co tydzień w sobotę wieczorem w miesiącach wakacyjnych milongi połączone z nauką tanga i muzyką na żywo pozwolą wykorzystać potencjał miejsca, które służyło dotychczas tylko jako centrum przesiadkowe. Osoby chętne skorzystają z wiedzy wykwalifikowanych instruktorów, potańczą w rytm tanga lub przystaną i posłuchają granej na żywo muzyki.

 

16 000,00 Krakowskie Biuro Festiwalowe 2016 Zrealizowane
 5 BO.D2.2/15  

Zdrowy kręgosłup - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców dzielnicy II, które mają na celu poprawę sprawności fizycznej i lepsze samopoczucie


Zajęcia rekreacyjno-sportowe "Zdrowy Kręgosłup" mają na celu aktywizację sportową mieszkańców Dzielnicy II. Celem projektu jest poprawa sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy poprzez zorganizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami ćwiczeń ogólnorozwojowych, a w szczególności wzmacniających kręgosłup. Zajęcia te będą prowadzone na przystosowanej do tego sali gimnastycznej i będą prowadzone przez doświadczonego trenera.


4 300,00 Wydział Sportu 2016 Zrealizowane
 6 BO.D2.6/15  

Rozbudowa monitoringu na terenie Gimnazjum nr 7


Celem projektu jest rozbudowa monitoringu. Zakupienie i zainstalowanie w okolicy Gimnazjum nr 7 i boisk szkolnych rejestratora oraz czterech kamer dających możliwość korzystania z atrakcyjnego obiektu sportowego - boisk do koszykówki, piłki nożnej i siatkowej, dostępnych nie tylko dla uczniów, lecz także dla mieszkańców Dzielnicy II.

7 000,00 Gimnazjum nr 7 2015 Zrealizowane
 7 BO.D2.29/15  

Wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych będących w zasobie ZBK w budynku Grzegórzecka 80-88


Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej na jej nowszy odpowiednik w lokalach, których właścicielem jest gmina.

 

6 048,00 Zarząd Budynków Komunalnych 2015  

Zrealizowane

 

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY     

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D3.15/15

 

Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony


Celem projektu jest montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego w okolicy ronda Młyńskiego w Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

 

 

 

60 500,00

 

 

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

2016

 

Zrealizowane

 

Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego w okolicy Ronda Młyńskiego w Dzielnicy III Prądnik Czerwony planowany w ramach umowy koncesyjnej. Do prowadzonego postępowania przetargowego złożono skargi, co opóźniło podpisanie umowy. W dniu 14 lipca 2016 roku została podpisana umowa koncesji na usługi pn. "Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów Krakowski Rower Miejski".

Zgodnie z zapisami tejże umowy, Koncesjonariusz jest zobowiązany uruchomić wypożyczalnię nie później niż 15 października 2016 r., a nie później niż do 15 kwietnia 2017 roku wypożyczalnia ma zostać rozszerzona do 150 stacji i 1500 rowerów. W ramach tego zadania będą realizowane stacje, które zostały wytypowane w ramach zwycięskich projektów kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. Zadanie realizowane w ramach koncesji, bez udziału środków dzielnicy.

 

 

 2 BO.D3.3/15  

Budowa chodnika w ramach ścieżki parkowej wzdłuż potoku Sudół na długości między mostami przy ul. Naczelnej i Strzelców


Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż potoku Sudół w miejsce dotychczasowej ścieżki. Chodnik stworzy dla okolicznych mieszkańców wygodną trasę do szkoły, kościoła, sklepu i przystanku MPK, a dla dzieci będzie stanowić alternatywną, bezpieczniejszą drogę do szkoły, omijającą ruchliwy w godzinach porannych zbieg ulic Sudolskiej i Władysława Łuszczkiewicza. Projekt ten pozwoli na pełniejsze wykorzystanie parkowego pasa zieleni wzdłuż potoku, bez względu na pogodę. Będzie też celowym uzupełnieniem wcześniejszej inwestycji (ławki parkowe).

 

268 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015-2017 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie trzykrotnie ogłosił w tym roku zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania. Dwukrotnie do przetargu nie wystartowała żadna firma, natomiast w trzecim przetargu jedyna startująca firma znacznie przekroczyła fundusze przewidziane na realizację tego zadania. Planuje się ogłoszenie kolejnego przetargu w 2018 r.

 

 3 BO.D3.8/15  

Bogactwo nowości i obfitości wyboru, czyli nowinki wydawnicze i nowe technologie w Twojej osiedlowej bibliotece


Uzupełnienie księgozbiorów Filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie znajdujących się na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony poprzez zakup nowości wydawniczych dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wyposażenie dwóch filii w projektory multimedialne, które umożliwią prowadzenie interesujących spotkań dla mieszkańców Dzielnicy.

 

20 000,00 Śródmiejska Biblioteka Publiczna 2015 Zrealizowane
 4 BO.D3.1/15  

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym - kontynuacja


Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym to baza informacji oraz przekazywanie kontaktu pomiędzy osobami starszymi i niepełnosprawnymi a wolontariuszami. Centrum animuje koordynator, który aktywnie poszukuje osób chętnych do pomocy i jej potrzebujących poprzez organizację spotkań w lokalnych szkołach, klubach seniora i parafiach, przeprowadza rozmowy z kandydatami i pośredniczy w kontakcie między obydwoma grupami. Koordynator organizuje też spotkania dla osób starszych i niepełnosprawnych na poszczególnych osiedlach.

 

30 040,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2016

 

Zrealizowane

 

Realizowano następujące działania:

  • Rekrutacja wolontariuszy i osób potrzebujących – Obecnie wolontariatem objętych jest 12 osób, aktywnych wolontariuszy jest 13;
  • Umożliwianie kontaktu osób potrzebujących pomocy z wolontariuszami;
  • Wizyty w miejscach zamieszkania osób potrzebujących oraz wypełnianie ankiet zgłoszeniowych;
  • Prowadzenie dyżurów w siedzibie Programów Aktywności Lokalnej „Ugorek” i „Na Olszy” w Dzielnicy III;
  • Prowadzenie szkoleń, przygotowywanie dokumentacji;
  • Udzielanie informacji o innych formach opieki w tym o usługach opiekuńczych;
  • Promocja projektu na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony – rozdysponowano 450 plakatów i 4 100 ulotek (siedziba PAL „Ugorek”, bloki SM „Ugorek”, Kościół – Parafia Matki Boskiej Ostrobramskiej przy ul. Meissnera, przychodnie zdrowia, tablice informacyjne Dzielnicy III, Rada Dzielnicy III, Biblioteki Filia 10 i 18, , Filia Nr 1 MOPS, sklepy osiedlowe, siedziba PAL „Na Olszy”, Śródmiejska Biblioteka Publiczna, poczta, spółdzielnia mieszkaniowa, Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, podczas wydarzeń lokalnych PAL);

W lokalu zostało umieszczone oznakowanie, potwierdzające realizację w nim projektu BO;

Podjęto kontakt z autorem projektu i poinformowano, że projekt będzie kontynuowany w 2017 ze środków GMK.

 

 5 BO.D3.6/15  

Wykonanie wygodnego zejścia do przystanku Rondo Barei II


Wykonanie schodków umożliwiających dojście do przystanku rondo Barei II, który znajduje się u podnóża skarpy usytuowanej pomiędzy blokami Dobrego Pasterza 108 i 110.


15 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2016-2017 Zrealizowane
 6 BO.D3.16/15  

Zielone ławeczki na osiedlach na bis


Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspólne tworzenie atrakcyjnych i aktywizujących obszarów zielonych - zielonych ławeczek z wikliny w towarzystwie kwiatowych skwerów. Dzięki zeszłorocznemu projektowi powstały cztery nowe ławeczki przy aktywnym współdziałaniu mieszkańców, co podniosło poziom integracji oraz wzrost poczucia tożsamości z miejscem i jego zielonymi wartościami. Mając na uwadze korzyści płynące z tego projektu zamierzamy kontynuować nasze działania, stąd projekt na bis.


10 500,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 Zrealizowane

 

 7 BO.D3.13/15  

Plac zabaw na Cieślewskiego


Mieszkasz na Cieślewskiego? Twoje dziecko nie ma się gdzie bawić? Zagłosuj na ten projekt, a za pieniądze z budżetu Dzielnicy Twoje dziecko będzie mogło pohuśtać się na huśtawce i pobawić na wyremontowanym i doposażonym placu zabaw przy bloku nr 11.

 

44 000,00 Zarząd Budynków Komunalnych 2016 Zrealizowane
 8 BO.D3.5/15  

Dokończenie zagospodarowani skweru "przy studni"


Dokończenie ogrodzenia niskim płotem (istniejącym już z dwóch stron) skweru i zainstalowanie ławeczki.


2 500,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015


Zrealizowane


DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D4.11/15

 

Ogródek osiedlowy - czyli utworzenie w dzielnicy Prądnik Biały ogrodu dla mieszkańców


Projekt dotyczy uporządkowania i zagospodarowania terenów opuszczonych ogródków działkowych dla celów rekreacyjnych i stworzeniu tam otwartego dla mieszkańców ogrodu osiedlowego.

 

 

110 000,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2016

 

 

Zrealizowane

 


 

 2 BO.D4.10/15  

Budowa Street Workout Parku


Budowa urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych, poprzecznych, drabinek i poręczy - Park Krowoderski.

 

60 000,00 Zarząd Infrastruktury Sportowej 2016 Zrealizowane
 3 BO.D4.17/15  

Rekultywacja pieszej trasy (szlaku) edukacyjno-spacerowo-biwakowej (w tym dla osób Senior 60+) wzdłuż rzek Prądnik (Białucha) i Bibiczanka na terenie Dzielnicy IV


Doprowadzenie przedmiotowej trasy do stanu umożliwiającego osobom (szczególnie Senior 60+) bezpiecznego przemieszczania się wzdłuż trasy.

 

33 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 Zrealizowane

 

 4 BO.D4.21/15  

Graj w zdrowie - nowoczesne boisko wielofunkcyjne przy ul. Zdrowej


Celem projektu jest powstanie ogólnodostępnego obiektu dla młodzieży uprawiającej sport. Projekt zakłada położenie nawierzchni poliuretanowej, okrawężnikowanie ogrodzenia oraz zainstalowanie sprzętu do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa.


68 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 Zrealizowane

 

 5 BO.D4.32/15  

Rewitalizacja drzew przy ulicach, na zieleńcach i w parkach na Prądniku Białym


Pielęgnacja drzew poprzez usuwanie suchych, chorych gałęzi, odsłanianie latarni i znaków drogowych.

 

45 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 Zrealizowane
 6 BO.D4.15/15  

Zabawa bez barier - huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych


Doposażenie placu zabaw w huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych, które poruszają się na wózkach inwalidzkich.

 

63 832,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2016  Zrealizowane

 

 7 BO.D4.14/15  

Zielony Zakątek. Wspólnie rewitalizujemy przestrzeń zieloną poprzez tworzenie ławek i altany (lub innej instalacji zaprojektowanej przez mieszkańców) z żywej wierzby

 

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja kawałka przestrzeni, która zostanie przeprowadzona przez stworzenie pięknego, zielonego zakątka z wykorzystaniem żywej wierzby.

 

13 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2016  Zrealizowane

 

 8 BO.D4.12/15  

Popołudnie z Foggiem. Potańcówka retro w rytmie przedwojennych szlagierów


Przedsięwzięcie związane z Mieczysławem Foggiem, prezentacja jego piosenek oraz potańcówka w rytm powojennych szlagierów tanecznych.

 

7 800,00 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 Zrealizowane

 

DZIELNICA V KROWODRZA      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D5.6/15

 

Rewitalizacja Parku Krakowskiego odnowa małej architektury

 

Odnowa małej architektury w Parku Krakowskim w ramach obywatelskiej akcji Rewitalizacji Parku Krakowskiego. Projket przewiduje wymianę zniszczonych elementów małej architektury. Zabieg ten ma podnieść atrakcyjność Parku Krakowskiego i poprawić jego rekreacyjną funkcję. Ostatecznie ma stać sie na nowo wizytówką Dzielnicy V.

 

 

80 000,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015-2016

 

 Zrealizowane

 


 

DZIELNICA VI BRONOWICE      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D6.22/15

 

Pielęgnacja zieleni parkowej wzdłuż Młynówki Królewskiej

 

Ocena stanu zdrowotnego wraz z określeniem niezbędnych zabiegów przez inspektora właściwej jednostki.

 

 

 

67 953,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015

 

Zrealizowane

 

 2 BO.D6.21/15  

Zatoki parkingowe przy ul. Bronowickiej


Wyznaczenie i budowa zatok miejsc parkingowych wzdłuż północnej strony ul. Bronowickiej w miejscu istniejącego chodnika i pasa zieleni.

 

115 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2015-2016 Zrealizowane

 

 3 BO.D6.25/15  

Płatne patrole Policji

 

Patrolowanie niebezpiecznych miejsc wskazanych przez mieszkańców.

12 000,00 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2015  

Zrealizowane

 4 BO.D6.13/15  

Odnowienie znakowania trasy turystyczno-kulturowej Bronowice Małe-Mydlniki


Projekt dotyczy odnowienia znakowania pieszej trasy turystycznej-historyczno-kulturowej Bronowice Małe-Mydlniki.

 

3 500,00 Wydział Promocji i Turystyki 2015 Zrealizowane
 5 BO.D6.3/15  

Renowacja zieleni u zbiegu ulic Myczkowskiego i Balickiej


Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulicy Balickiej i Myczkowskiego poprzez usunięcie darni, nasadzenie niskopiennych roślin ozdobnych oraz wyłożenie powierzchni korą lub kamieniem.

 

9 530,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 Zrealizowane
 6 BO.D6.17/15  

Lustra dla tancerzy i gimnastyków


Zakup bezpiecznych luster na salę gimnastyczną w szkole podstawowej nr 138. Umożliwiają one pełny trening baletu, tańca towarzyskiego, gimnastyki, artystycznej i korekcyjnej.

 

5 667,00 Zespół Ekonomiki Oświaty 2015  

Zrealizowane

 

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D7.6/15

 

Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 48 osiedlowego klubu sportowo-kulturalnego służącego integracji społeczności Bielan


Projekt zakłada stworzenie w SP 48 przestrzeni na działalność integracyjno-kulturalno-sportową dla mieszkańców Bielan. Poprzez remont pomieszczenia w przyziemiu szkoły chcemy stworzyć świetlicę, służącą dzieciom do rozwijania zainteresowań technicznych i kulinarnych, do projekcji filmów oraz do kameralnych spotkań mieszkańców. Wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy i audiowizualny umożliwi organizację imprez sportowych i rekreacyjnych nie tylko dla dzieci szkolnych, ale również dla młodzieży i starszych mieszkańców Bielan. Przenośna estrada i sprzęt nagłaśniający pozwolą urządzić zabawę karnawałową, przedstawienie teatralne, koncert lub wieczór towarzyski.

 

 

138 170,00

 

Zespół Ekonomiki Oświaty / Szkoła Podstawowa 48

 

 

2015-2016

 

 
Zrealizowane

 

 2 BO.D7.31/15  

Ruch to zdrowie - każdy Leśny Skrzat Ci o Tym powie - modernizacja placu zabaw w ogrodzie Samorządowego Przedszkola nr 78 - oddziały przy ul. Jodłowej


Przedmiotem projektu jest: modernizacja i doposażenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym: zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci wraz z podłożem amortyzującym w strefie do tego wymaganej oraz w strefie piaskownicy, zakup i montaż obrzeży betonowych wokół istniejących ogródków skalnych.

 

75 500,00 Zespół Ekonomiki Oświaty 2015-2016 Zrealizowane
 3 BO.D7.19/15  

"Multimedialny Zwierzyniec" - Modernizacja pracowni multimedialnej i organizacja kursów komputerowych, multimedialnych i grafiki komputerowej w Przegorzałach i na Bielanach


Modernizacja pracowni multimedialnej Klubu Kultury Przegorzały ma na celu podniesienie standardu zajęć, które oferowane są w Przegorzałach i otworzenie nowych zajęć tego typu na Bielanach. Zakup nowego sprzętu, takiego jak nowe komputery, aparat fotograficzny, skaner, a także profesjonalne oprogramowanie do obróbki dźwięku i obrazu, pozwolą na stworzenie wielu innowacyjnych projektów, w które zaangażować będą mogli się wszyscy mieszkańcy dzielnicy. Projekt obejmuje również realizację trzech nieodpłatnych kursów komputerowych, multimedialnych i fotograficznych dla dzieci, młodzieży i seniorów, które będą odbywać się od października 2015 do czerwca 2016 w Klubie Kultury Przegorzały oraz na Bielanach.

 

30 470,00 CK Dworek Białoprądnicki 2015-2016

Zrealizowane

 

 4 BO.D7.27/15  

Więcej ławek na Błoniach


Przedmiotem projektu jest dostawienie dodatkowych ławek wokół Błoń Krakowskich.

 

14 400,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015  Zrealizowane
 5 BO.D7.24/15  

Remont jadalni i kuchni w Szkole Podstawowej nr 72

 

Remont jadalni polegający na odgrzybieniu, pomalowaniu i wyciszeniu jadalni oraz aneksu jadalnego. Położenie fliz podłogowych w aneksie. Doprowadzenie wody do jadalni, zainstalowanie umywalki.

 

13 507,00 Zespół Ekonomiki Oświaty 2015 Zrealizowane
 6 BO.D7.15/15  

Budowa kącika rekreacyjnego przy al. Focha 39


Projekt dotyczyć będzie budowy ławek i stolików tak, aby można było tam usiąść, rozegrać partię szachów, pouczyć się czy spotkać ze znajomymi. Ponadto projekt przewiduje budowę stołów do gry w tenisa. Ławki i stoliki wykonane będą z granitu, co będzie skutkowało długą możliwością ich użytkowania.

 

26 000,00 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 1 2015 Zrealizowane
 7 BO.D7.20/15  

Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 im. dr. Henryka Jordana


W ramach realizacji projektu pt. "Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 31 im. dr Henryka Jordana" w szkole zostaną zainstalowane dwa ogólnodostępne wiszące dystrybutory wody pitnej typu fontanna wraz z systemem filtrujący wodę.

 

4 100,00 Zespół Ekonomiki Oświaty / Szkoła Podstawowa 31 2016 Zrealizowane

DZIELNICA VIII DĘBNIKI      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D8.34/15

 

"Przyjdź nad wodę" – odtworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku, prawdziwej perełki Dzielnicy VIII Dębniki – Stawów w Parku Dworskim

 

Stworzenie miejsca, z którego mogliby korzystać okoliczni mieszkańcy dla celów rekreacji i wypoczynku nad wodą. Stworzenie dzielnicowej atrakcji możliwe jest poprzez odtworzenie stanu pierwotnego istniejących stawów poprzez oczyszczenie i renowację akwenów oraz otaczających terenów z zachowaniem cennej przyrodniczo roślinności oraz wyznaczenie ścieżek krajobrazowych i ustawienie ławek w miejscach pozwalających na relaks i obserwację otaczającej przyrody. Dla uatrakcyjnienia form przyrodniczych tereny otwarte proponuje się zagospodarować jako trawniki lub łąki kwiatowe tworzące atrakcyjne widokowo połacie niewymagające regularnej, stałej pielęgnacji tj. koszenia.

 

120 000,00

 

 
 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu/Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015-2016

 

 Zrealizowane

 

 2 BO.D8.18/15  

Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tyniec


Postawienie zadaszonej wiaty z ławeczką na przystanku autobusowym Tyniec przy ul. Bogucianka 2.

 

35 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2016

 

Zrealizowane

 

 

 

 3 BO.D8.43/15  

Bo bramki nie muszą być tylko dwie


Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez doposażenie obiektu sportowego w zestawy bramek piłkarskich, dostosowanych do kategorii wiekowej zawodników.

 

12 000,00 Zarząd Infrastruktury Sportowej 2016 Zrealizowane
 4 BO.D8.15/15  

Książka dla każdego


Doposażenie biblioteki w książki dla dzieci i młodzieży, nowości wydawnicze dla dorosłych, audiobooki dla dzieci oraz osób dorosłych. Projekt dotyczy Podgórskiej Biblioteki Publicznej (Filii nr 21) na ul. Zachodniej.

 

9 000,00 Podgórska Biblioteka Publiczna 2016 Zrealizowane
 5 BO.D8.20/15  

"Poczytaj, posłuchaj" – wzbogacenie księgozbioru Filii nr 13 Podgórskiej Biblioteki Publicznej

o audiobooki oraz literaturę obcojęzyczną


Utworzenie w Filii nr 13 Podgórskiej Biblioteki Publicznej Działu Audiobooków oraz Działu Literatury Obcojęzycznej zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami zgłaszanymi przez czytelników.

 

14 000,00 Podgórska Biblioteka Publiczna 2016 Zrealizowane
 6 BO.D8.2/15  

Sportowe soboty w SP133


Zajęcia sportowe prowadzone w soboty jako wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wdrożenie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego dla wszystkich chętnych: dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach mieszanych w sposób dostosowany do możliwości wszystkich uczestników.

 

10 000,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 2016 Zrealizowane

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D9.10/15

 

Park leśny Borek Fałęcki - II etap


Projekt dotyczy przekształcenia "uroczysk"" w park leśny.

 

 

30 000,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015

 

 Zrealizowane

 

 2 BO.D9.20/15  

Remont ciągu pieszego na odcinku od mostku na potoku Urwisko w kierunku ul. Goryczkowej i Jagodowej


Remont chodnika łączącego osiedla przy ul. Żywieckiej i Jagodowej oraz Polany Żywieckiej z pętlą tramwajową i autobusową Borek Fałęcki oraz z placem targowym.


100 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2015 Zrealizowane
 3

BO.D9.1/15

Ogródek jordanowski

 

Ogrodzenie terenu wraz z placem zabaw i przystosowanie w większym zakresie do gier sportowych dla młodzieży wraz z alejką i ławkami dla seniorów oraz oświetlenie całego terenu.

146 432,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015-2017

Zrealizowane

 4 BO.D9.13/15  

Zagospodarowanie części obszaru Park Solvay - dotyczy działek nr 116/4 i 627/9 obr. 33 P

 

"Park Solvay" - teren działek w rejonie budynków ul. Kościuszkowców nr 3 i nr 4. 1. Porządkowanie działek, likwidacja obiektów handl. 2. Nasadzenie drzew, krzewów. 3. Wytyczenie alejki wzdłuż Potoku Urwisko. 4. Mała architektura parkowa.

 

9 000,00

Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 Zrealizowane
 5 BO.D9.11/15  

Wyposażenie biblioteki (PBP filia nr 12) w drewniane regały na książki


Zakup i montaż drewnianych regałów do lokalu bibliotecznego przy ulicy Zakopiańskiej 103 w Krakowie w celu większego komfortu korzystania z księgozbioru biblioteki.


4 000,00 Podgórska Biblioteka Publiczna 2016 Zrealizowane
 6 BO.D9.6/15  

Zakup 3 projektorów do sal lekcyjnych w Gimnazjum nr 24 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie


Zakup projektorów do trzech sal lekcyjnych Gimnazjum nr 24 w Krakowie.


3 500,00 Zespół Ekonomiki Oświaty 2016 Zrealizowane
 7 BO.D9.3/15  

Zakup szafek dla uczniów do szatni w ZSO nr 17 (Szkoła podstawowa 56 i Gimnazjum 81)


Zakup do szatni Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie szafek dla uczniów całego Zespołu, zarówno Szkoły Podstawowej nr 56 jak i Gimnazjum nr 81 przy ulicy Fredry w Krakowie.

 

45 000,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 2015 Zrealizowane
 8 BO.D9.19/15  

Wymiana nakładki asfaltowej alejki spacerowej w parku Solvay na odcinku od ul. Żywieckiej Bocznej wzdłuż ogrodzenia Kampingu Krakowianka


Wymiana skorodowanej nawierzchni i zniszczonej przez korzenie drzew. Ułożenie nakładki asfaltowej na wskazanym odcinku.

 

45 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2015 Zrealizowane
 9 BO.D9.12/15  

Przebudowa pasa pieszo-jezdnego ul. Zakopiańska w Krakowie


Odcinek pasa pieszo-jezdnego między bud. Ul. Zakopiańska 97 przyst. tram. ""Solvay"", potokiem Urwisko. 1. Odwodnienie terenu. 2. Usunięcie istniejącej nawierzchni (zniszczona trylinka). 3. Utwardzenie terenu (kostka betonowa). 4. Oświetlenie.

75 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2015-2016

 

Zrealizowane

 

 

 

10 BO.D9.17/15

Budowa chodnika od ul. Do Wilgi do mostku na rzece Wilga


Budowa chodnika ok. 160 m z płyt chodnikowych lub kostki na podbudowie z kruszywa + obrzeża, ew. utwardzona warstwa kruszywa i obrzeża. Szerokość chodnika 150 cm, 2 punkty świetlne.

134 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015-2017

 

Zrealizowane

 

DZIELNICA X SWOSZOWICE      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D10.1/15

 

Budowa chodnika dla mieszkańców ulicy Petrażyckiego wraz z dojściem do przystanku autobusowego

 

Projekt dotyczy budowy chodnika o długości ok. 52 mb w celu zapewnienia mieszkańcom ulicy Petrażyckiego bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego.

 

 

35 000,00

 

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

 

2016

 

 

Zrealizowane

 

 

 

 

 2 BO.D10.2/15  

Biblioteka dla Ciebie i bliżej Ciebie


Celem projektu jest zakup nowości wydawniczych i audiobooków dla mieszkańców Dzielnicy, organizacja spotkań autorskich, przedstawień teatralnych dla dzieci oraz warsztatów artystyczno-plastycznych i spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki dla seniorów.

 

10 000,00 Podgórska Biblioteka Publiczna 2015  Zrealizowane
 3 BO.D10.5/15  

Renowacja ogródka jordanowskiego Przedszkola nr 145. Wymiana podłoża z trawiastego na podłoże poliuretanowe z zachowaniem normatywnych wysokości urządzeń zabawowych


Wymiana podłoża w ogródku jordanowskim z trawiastego na podłoże poliuretanowe z zachowaniem normatywnej wysokości urządzeń zabawowych.


67 600,00 Zespół Ekonomiki Oświaty 2015 Zrealizowane
 4 BO.D10.7/15  

Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 135, Gimnazjum nr 26 w Krakowie, Przedszkole nr 136


W ramach realizacji projektu pt. Bezpłatna woda dla uczniów Szkoły (Gimnazjum) nr XXX w szkole zostaną zainstalowane dwa ogólnodostępne wiszące dystrybutory wody pitnej typu fontanna wraz z systemem filtrującym wodę.


4 100,00 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35 2015-2016 Zrealizowane
 5 BO.D10.8/15  

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Uczniów- część dzielnicowa dla dzielnicy X Swoszowice


Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych.


80 000,00 Zespół Ekonomiki Oświaty / Szkoła Podstawowa nr 97 / Szkoła Podstawowa nr 43 2015-2016 Zrealizowane
 

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D11.3/15

 

Siłownia na wolnym powietrzu zakup i montaż bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie


Zakup i instalacja bezobsługowych maszyn do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie i na jakie partie mięśniowe ono działa. Projekt propaguje zdrowe oraz aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno dla młodzieży jak i osób starszych. Maszyny postawione w pobliżu placu zabaw pozwolą na korzystanie z nich również rodzicom pilnującym swoich pociech. Do działania maszyny wykorzystują siłę własnych mięśni i są w pełni bezpieczne. Stwórzmy miejsce spotkań dla seniorów, młodych mam, ojców wychodzących z dzieckiem na spacer, młodzieży.

 

 

110 000,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015-2016

 

Zrealizowane

 


 

 2 BO.D11.1/15  

Lubimy czytać - dofinansowanie zakupu nowości i modernizacji biblioteki


Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych i audiobooków (dokumentów dźwiękowych), dofinansowanie wyposażenia biblioteki oraz zakupu i założenia klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki.

 

19 500,00 Podgórska Biblioteka Publiczna 2015-2016 Zrealizowane
 3 BO.D11.6/15  

Zielony skwer w centrum Piasków Wielkich


Projekt dotyczy modernizacji i uporządkowania skwerku w centrum Piasków Wielkich oraz nadanie mu imienia Franciszka Szeleźnika - kierownika szkoły podstawowej w Piaskach Wielkich.

 

70 034,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015-2016

 

Zrealizowane


 

 4 BO.D11.20/15  

Zakup instrumentów dla dzieci grających w Zespole Pieśni i Tańca "Krakowiak"


Zespół Pieśni i Tańca Krakowiak mieści się na ul. Bujaka 15 i organizuje zajęcia z tańca i gry na instrumentach dla 413 dzieci z Dzielnicy. Problemem, który ogranicza liczbę dzieci grających na instrumentach i widowiskowość występów jest brak wystarczającej liczby instrumentów w wypożyczalni instrumentów, które za darmo użyczane są dzieciom z Dzielnicy chcącym pod okiem nauczycieli Krakowiaka uczyć się gry na instrumentach takich jak klarnet, skrzypce, basetla itp. W ramach projektu zostaną zakupione 2 szt. skrzypiec i basetla, czyli mały kontrabas.

 

11 000,00 MLZPiT "Krakowiak" 2015-2016 Zrealizowane

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D12.18/15

Przebudowa skrzyżowania ulic: Heleny, Barbary i Ćwiklińskiej


Przebudowa skrzyżowania ul. Ćwiklińskiej, Heleny i Barbary.

 

120 000,00

 

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

 

2018-2019

 

Dokumentacja projektowa wykonana. W dniu 26.09.2016 ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Z uwagi na brak złożonych ofert przetarg został unieważniony. Biorąc pod uwagę powyższe, kwotę kosztorysu inwestorskiego przewyższającą zabezpieczone środki oraz późny okres na realizację brak możliwości realizacji zadania w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr LXI/1320/2016 RMK z dn. 21.12.2016 do WPF zostało wprowadzone zadanie pn. Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary". Przewidywana jest realizacja w latach 2018-2019.

Zadanie będzie wykonane w układzie docelowym, wobec powyższego przewidywany termin wykonania - zgodnie z WPF (2018 - 2019). Aktualnie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zad. budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym. Termin umowny - do 31.08.2018 r. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

 2 BO.D12.4/15  

Modernizacja i wyposażenie Filii nr 14, 16 i Czytelni Głównej PBP


Projekt zakłada zakup nowości wydawniczych, audio buków i e-booków dla mieszkańców Dz. XII, wyposażenie filii bibliotecznych nr 14 i 16 PBP w Krakowie w niezbędny sprzęt, taki jak funkcjonalne regały, stoliki dla dzieci, żaluzje okienne oraz urządzenia multimedialne: rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero), kserokopiarka i wyposażenie Czytelni Głównej w 10 czytników e-booków.

 

52 000,00 Podgórska Biblioteka Publiczna 2015 Zrealizowane
 3 BO.D12.10/15  

Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie


Zakup lektur szkolnych i książek beletrystycznych, popularno–naukowych do biblioteki uczniowskiej w Sz. Podst. nr 117.

 

3 800,00 Szkoła Podstawowa nr 117 2015 Zrealizowane
 4 BO.D12.9/15  

Remont chodnika przed Szkołą Podstawową nr 117 w Krakowie


Remont chodnika położonego na posesji i prowadzącego do Szkoły Podstawowej nr 117 przy ul. Kurczaba 15.

 

30 000,00 Szkoła Podstawowa nr 117 2015 Zrealizowane

DZIELNICA XIII PODGÓRZE      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D13.5/15

 

Zazieleńmy Podgórze - 101 drzew i 101 krzewów dla Podgórza


Zasadzenie 101 i 101 krzewów na terenie Dzielnicy XIII Podgórze.

 

 

36 200,00

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015

 

 

Zrealizowane

 

 2 BO.D13.28/15  

Wyznaczenie przejazdu rowerowego przez ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej, wraz z budową dróg dla rowerów umożliwiających dojazd do przejazdu rowerowego


W wyniku projektu powstanie przejazd rowerowy przy ul. Na Zjeździe w przedłużeniu ul. Józefińskiej oraz drogi rowerowe umożliwiające dojazd do przejazdu rowerowego od obu stron ul. Józefińskiej.

 

115 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2015-2017 Zrealizowane
 3 BO.D13.1/15  

Czytaj razem z nami


Modernizacja filii nr 11 Podgórskiej Biblioteki Publicznej (jedynej działającej w Starym Podgórzu Biblioteki) w zakresie zakupu funkcjonalnych mebli bibliotecznych, utworzenie "Kącika czytelniczego dla dzieci" oraz zakupu nowości wydawniczych dla mieszkańców Dzielnicy XIII.

 

25 000,00 Podgórska Biblioteka Publiczna 2015 Zrealizowane
 4 BO.D13.17/15  

Zdrowy kręgosłup - zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców dzielnicy Podgórze


Przeprowadzenie w tygodniu zajęć gimnastycznych z elementami korekcyjnymi, poprawiających ogólny stan zdrowia w szczególności wzmocnienie kręgosłupa. Projekt przewidziany na 10 miesięcy.

 

4 300,00 Wydział Sportu 2015 Zrealizowane
 5 BO.D13.16/15  

Dancing Podgórski


Celem projektu jest zorganizowanie dancingu na Rynku Podgórskim - imprezy plenerowej, gdzie od 19-22 będziemy tańczyć do dobrej muzyki na płycie Rynku. Będzie to okazja do tańca, zabawy, ale przede wszystkim do poznania osób ze swojej dzielnicy.


16 000,00 DK "Podgórze" 2015  Zrealizowane
 6 BO.D13.6/15  

(Re kreacja) - cykl rekreacyjno-sportowych spotkań dla mieszkańców na stadionie KS Korona


Zorganizowanie cyklu rekreacyjno-sportowych spotkań dla mieszkańców na stadionie KS Korona w okresie VIII-X 2015.


2 900,00 Wydział Sportu 2015 Zrealizowane

DZIELNICA XIV CZYŻYNY      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D14.10/15

 

Oznakowanie ścieżek biegowych w Parku Lotników Polskich


Wyznaczenie tras do uprawiania sportu oraz miejsc do bezpiecznego i efektywnego przeprowadzania ćwiczeń ruchowych dla amatorów na każdym poziomie zaawansowania.

 

 

117 160,82

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015-2017

 

Zrealizowane

 

 2 BO.D14.11/15  

"Strefa malucha" na placu zabaw na os. 2 Pułku Lotniczego


Wyznaczenie bezpiecznej strefy zabawy dla dzieci 2-4 lat i wyposażenie w nowy sprzęt dostosowany do wzrostu i umiejętności młodszych dzieci w ramach istniejącego, ogrodzonego placu zabaw.

 

41 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015-2017 Zrealizowane
 3 BO.D14.1/15  

Remont sali w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych


Remont sali w Przedszkolu Samorządowym nr 182 "Przy Źródełku", os. Dywizjonu 303 bl. 12 w Krakowie, w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych.


17 000,00 Zespół Ekonomiki Oświaty 2015 Zrealizowane
 4 BO.D14.9/15


Joga w Parku Lotników Polskich


Rozwijanie zajęć rekreacyjnych na terenie parku.

 

3 880,00 Wydział Sportu 2015

Zrealizowane

 

 5 BO.D14.7/15  

Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XIV Czyżyny


Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych - SP nr 155: cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej i malowanie sali w ZSO nr 14 oraz remont daszku wejścia głównego do budynku szkoły i instalacja oświetlenia zmierzchowego - SP nr 155.

 

45 000,00 Zespół Ekonomiki Oświaty 2015 Zrealizowane
 6 BO.D14.4/15  

Kolorowy ogród zabaw dla dzieci

 

Kolorowy ogród zabaw dla dzieci - zakup nowych urządzeń do ogrodu w Przedszkolu nr 185 "Słoneczko".

 

41 914,58 Zespół Ekonomiki Oświaty 2015 Zrealizowane

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D15.14/15

 

Budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 osiedle Oświecenia 30 w Krakowie


Przedmiotem projektu jest budowa zewnętrznej - uzupełniającej, już istniejące sieci oświetlenia zewnętrznego okolicy budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Oświecenia w Krakowie. Rozbudowanie istniejącej sieci ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa przedszkolaków i uczniów klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - idących do, i z przedszkola/szkoły (doświetlenie elewacji z północno-zachodniej strony Zespołu budynków). Montaż latarni od południowej strony Zespołu budynków ma na celu działanie prewencyjne - przeciwdziałające dewastowaniu elewacji budynku szkoły.


 

50 000,00

 

 

Zespół Ekonomiki Oświaty

 

 

2016

 

 

Zrealizowane

 

 

 2 BO.D15.12/15  

Budowa dwóch stacji roweru miejskiego KMK Bike w dzielnicy Mistrzejowice


Wybudowanie i przyłączenie do sieci KMK Bike dwóch automatycznych stacji roweru miejskiego - przy przystankach "os. Piastów" i "Mistrzejowice".

 

120 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2016  

Zrealizowane

 

Wybudowanie i przyłączenie do sieci KMK Bike dwóch automatycznych stacji roweru miejskiego - przy przystankach "os. Piastów" i "Mistrzejowice" planowane w 2016 w ramach umowy koncesyjnej. Do prowadzonego postępowania przetargowego złożono skargi, co opóźniło się podpisanie umowy. W dniu 14 lipca 2016 roku została podpisana umowa koncesji na usługi pn. "Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów Krakowski Rower Miejski".

Zgodnie z zapisami tejże umowy, Koncesjonariusz jest zobowiązany uruchomić wypożyczalnię nie później niż 15 października 2016 r., a nie później niż do 15 kwietnia 2017 roku wypożyczalnia ma zostać rozszerzona do 150 stacji i 1500 rowerów. W ramach tego zadania będą realizowane stacje, które zostały wytypowane w ramach zwycięskich projektów kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. Zadanie realizowane w ramach koncesji, bez udziału środków dzielnicy.


 

 3 BO.D15.22/15  

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego


Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla uczniów SP nr 126.

 

22 800,00 Szkoła Podstawowa nr 126 2016 Zrealizowane
 4 BO.D15.18/15  

Familiada "Zdrowo i wesoło"


Familiada pod hasłem "Zdrowo i wesoło" będzie przeznaczona dla mieszkańców Dzielnicy XV. Termin realizacji: czerwiec 2016 r. Jej hasłem jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracji środowiska lokalnego (dzieci, młodzieży i osób dorosłych).

 

5 000,00 Wydział Sportu 2016 Zrealizowane

 

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D16.16/15

 

Darmowy miejski internet w Bieńczycach


Utworzenie punktów bezpłatnego dostępu do Internetu na terenie Plant Bieńczyckich. 

 
 

27 000,00

 

 

 

Wydział Informatyki

 

 
 

2015-2016

 

 

Zrealizowane

 

 2 BO.D16.3/15  

Przyjazny teren rekreacyjny - Planty Bieńczyckie - nasadzenia kwitnących krzewów


Upiększenie Plant Bieńczyckich przez nasadzenie wzdłuż głównej alei kwitnących krzewów.

 

20 100,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 Zrealizowane
 3 BO.D16.14/15  

Siłowania nad zalewem


Urządzenia do ćwiczeń byłyby idealnym uzupełnieniem istniejącej tam infrastruktury. Wiele osób uprawia tu sporty - mogliby wykonywać dodatkowe ćwiczenia.

 

40 000,00 Zarząd Infrastruktury Sportowej  

2016

Zrealizowane
 4 BO.D16.2/15  

Bezpieczne przejścia dla pieszych - punktowe oświetlenia LED w Bieńczycach


Dodanie przy wskazanych przejściach ul. Dunikowskiego, Łopackiego, Obrońców Krzyża 2, Mikołajczyka dwóch punktowych opraw ledowych.

 

10 000,00 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 2015 Zrealizowane

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D17.4/15

 

Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII


Poprawa bezpieczeństwa, wizerunku oraz poprawa przydatności skweru poprzez wykonanie ogrodzenia i alejek.

 

56 000,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 
 

2015-2016

 

Zrealizowane

 

 2 BO.D17.1/15  

Zakup nowości wydawniczych z duża czcionką i audiobooków do biblioteki publicznej


Zakupienie do biblioteki publicznej nowości wydawniczych z dużą czcionką, pozwalającą bez obciążania wzroku czytać osobom starszym oraz z osłabionym wzrokiem, a także audiobooków, czyli książek mówionych dla osób niedowidzących.

 

5 000,00 Nowohucka Biblioteka Publiczna 2015  

Zrealizowane

 

 3 BO.D17.13/15  

Ogrody Nowej Huty - Ogródek w Kantorowicach


Projekt dotyczy zakończenia prac związanych z oddaniem do użytkowania ogródka wykonanego w czynie społecznym przez mieszkańców Kantorowic.

 

76 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015-2016  Zrealizowane

 

 4 BO.D17.10/15  

Patriotyczna Renowacja - odnowienie muszli koncertowej poprzez wykonanie muralu patriotycznego


Patriotyczny mural - to projekt, który zmieni wizerunek naszej dzielnicy poprzez stworzenie wielkoformatowej grafiki na ścianach sceny (muszli koncertowej). Projekt ma na celu zapobiec dewastacji ścian sceny, poprzez namalowanie na nim muralu patriotycznego, zabezpieczonego anty-graffiti. Nawiązanie do symboli patriotycznych pozytywnie wpłynie na moralność, a sam mural powstrzyma wandali.

 

14 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2015 Zrealizowane

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.D18.5/15

 

"W dzikie wino zaplątane" - poprawa estetyki 50 zaniedbanych altan śmietnikowych na terenie dzielnicy XVIII Nowa Huta poprzez nasadzenie pnączy


W dzikie wino zaplątane - to projekt wykorzystania pnączy do szybkiej poprawy estetyki 50 altan śmietnikowych na terenie dzielnicy XVIII. Rośliny pnące posadzone przy brzydkich, zaniedbanych i brudnych śmietnikach zasłonią to, co szpeci oraz częściowo zniwelują to, co nieprzyjemnie pachnie. Projekt ten wprowadza zieleń jako element maskujący i upiększający, ale również posiada walory edukacyjne. Dzięki zamieszczonym przy śmietnikach informacjom o zastosowanych pnączach - biologii, walorach, najważniejszych cechach - mieszkańcy poznają odmiany pnączy, które można wykorzystać do nasadzeń w mieście, tworzących "zielone ściany".

 

 

55 000,00

 

 

Zarząd Zieleni Miejskiej

 

 

2015

 

Zrealizowane

 

 

 2 BO.D18.30/15  

Wspólny projekt edukacyjny dla Krakowskich uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XVIII Nowa Huta


Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych.


86 600,00 Zespół Ekonomiki Oświaty / szkoły z terenu Dzielnicy XVIII 2016 Zrealizowane
 
 3 BO.D18.20/15  

Wpieraj swój lokalny Klub


Celem projektu jest budowanie tożsamości mieszkańców dzielnicy XVIII Nowa Huta poprzez zintegrowanie ich z lokalnym klubem sportowym Hutnik Nowa Huta i umożliwienie im uczestniczenia w meczach piłkarskich drużyn seniorów Hutnika w l. 2015-2016. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki pokryciu ze środków projektu kosztu wynajęcia Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków na potrzeby organizacji spotkań z udziałem piłkarzy Hutnika Nowa Huta. W rezultacie projektu każdorazowo 300 mieszkańców Nowej huty otrzyma bezpłatne wejściówki na mecze ligowe Hutnika w l. 2015-2016.

 

40 000,00 Zarząd Infrastruktury Sportowej 2015 Zrealizowane
 4 BO.D18.28/15  

Dzień sąsiada - cykl pikników integracyjnych mieszkańców Nowej Huty


Zorganizowanie dnia sąsiada, cyklu imprez na świeżym powietrzu, których celem będzie integracja mieszkańców i edukacja obywatelska. W kilku miejscach w Nowej Hucie zostanie zorganizowany piknik - spotkanie mieszkańców w którym każdy będzie mógł uczestniczyć. Przewidziane są atrakcje dla dzieci, imprezy dla rodzin oraz dyskusje na temat w jaki sposób każdy z mieszkańców może przyczynić się do polepszenia sytuacji w swojej dzielnicy.

 

5 000,00 Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta 2015-2016 Zrealizowane
 5 BO.D18.26/15  

Wyjątkowy Mikołaj dla Wyjątkowych Dzieciaków - Pomóżmy niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom


Projekt Wyjątkowy Mikołaj dla Wyjątkowych Dzieciaków zostanie zorganizowany dla dzieci z Zespołem Downa oraz Mózgowym Porażeniem Dziecięcym. Podczas wydarzenia zaplanowano liczne atrakcje dla uczestników. Gościem specjalnym będzie Święty Mikołaj, który wręczy prezenty Wyjątkowym Dzieciakom. Przewidywana liczba uczestników ok. 150 osób (dzieci wraz z opiekunami) – głównie mieszkańcy Nowej Huty.

 

9 350,00 Nowohuckie Centrum Kultury 2016 Zrealizowane
 6 BO.D18.29/15  

Słowo oknem na świat


Pieniądze otrzymane w ramach projektu przeznaczymy na zakup nowości wydawniczych. Wzbogacenie oferty biblioteki jest kluczem od kształtowania postaw sprzyjających ciągłemu zdobywaniu wiedzy, formułowania ciekawych tematów rozmów sprzyjających porozumieniu między pokoleniami, uczestnictwa w obszarze kultury poprzez kulturę. Nowości wydawnicze zainspirują bibliotekarzy do pracy z nami. Chcemy, aby słowo stało się oknem na świat, szczególnie dla tych z nas, którzy z racji wieku i stanu zdrowia mogą liczyć jedynie na ciekawa lekturę, dlatego ten projekt podpisują przez wszystkim seniorzy.

 

4 000,00 Nowohucka Biblioteka Publiczna 2016 Zrealizowane

ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM      

Lp. Nr ewidencyjny Tytuł i opis Koszt Realizator Rok realizacji Stan realizacji
 1

BO.OM.145/15

 

Tor motocyklowo-samochodowy w Krakowie


Projekt zakłada budowę toru wraz z placem manewrowym dedykowanego motocyklistom oraz kierowcom samochodów chcącym podnosić swoje umiejętności jazdy w bezpiecznych warunkach oraz służący jako miejsce spotkań i wydarzeń o charakterze motoryzacyjnym. Obiekt służący przede wszystkim osobom posiadającym prawo jazdy i wykorzystywany na szkolenie nie będącym obowiązkiem wynikającym z przepisów. Miejsce powinno również służyć krakowskim szkołom i uczelniom do testowania rozwiązań prototypowych w zakresie motoryzacji.

 
 

3 000 000,00

 

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

 

2016-2017

 

Realizacja zadania wiąże się z koniecznością zapewnienia obsługi komunikacyjnej toru motocyklowo- samochodowego. Zadanie polegające na budowie układu komunikacyjnego zostało zawnioskowane do ujęcia w Budżecie Miasta na 2016 oraz w WPF, jednak nie zostało uwzględnione. Biorąc pod uwagę powyższe jedynym możiwym etapem realizacji było zlecenie wyprzedzająco koncepcji budowy toru, która będzie materiałem wyjściowym do uzyskania m.in. decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach. W związku z powyższym ZIKiT podjął działania mające na celu zmianę zakresu rzeczowego i finasowego zadania. W dniu 4.XI.16 r. ogłoszono przetarg na koncepcję j.w., jednak z uwagi na brak ofert przetarg unieważniono. W dniu 24.XI.16 r. ponownie ogłoszono przetarg z terminem składania ofert do 2.XII.2016 r. W wyniku przeprowadzenia ponownego zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę zadania. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej . Koncepcja odebrana końcowo Protokołem z dnia 11.10.2017 r. Dnia 30.11.2017 r. zakończono postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego na budowę toru motocyklowo – samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną. Termin realizacji – 21 dni od podpisania umowy. ZIKIT złożył wniosek o wprowadzenie zmian do WPI - WPF z realizacją na 2018-2020 .

 

 2 BO.OM.163/15  

Bezpłatny Angielski 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów. Spróbujmy jeszcze raz, tym razem się uda


Zwiększenie ilości godzin z języka angielskiego.

 

882 500,00 Wydział Edukacji 2015-2016 Zrealizowane
 3 BO.OM.135/15  

Zagospodarowanie Zalewu Bagry


Projekt dotyczy zagospodarowania Zalewu Bagry na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Uporządkowanie terenów zielonych, budowy i remontu ciągów pieszych, oświetlenia oraz małej architektury.

 

3 000 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 Zrealizowane
 4 BO.OM.129/15  

Publiczne kąpielisko wraz z ogólnodostępną plażą miejską zlokalizowane na terenie kamieniołomu na Zakrzówku

 

Projekt dotyczy budowy letniego kąpieliska miejskiego na Zakrzówku w tzw. "mniejszym akwenie" znajdującym się w starym wyrobisku kamieniołomu na działkach miejskich w rejonie ul. Wyłom. W skład kąpieliska wchodziłby jeden lub więcej pomostów z basenem oraz miejscami do plażowania. Rozmiar, kształt oraz ilość platform i basenów będzie wynikała z projektu architektonicznego. Koniecznym elementem kąpieliska byłoby poprowadzenie wygodnego dojścia od ul. Wyłom do zbocza kamieniołomu i do platformy z basenem.

 

                      3 000 000,00 Zarząd Zieleni Miejskiej 2016 Zadanie zostało włączone w projekt zagospodarowania Parku Zakrzówek w Krakowie. Dokumentacja dla całości parku wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń ma zostać wykonana do 31.03.2019 r. Następnie ZZM ogłosi przetarg na wykonanie robót budowlanych.
 5 BO.OM.80/15

Telefon ratujący życie


Wyposażenie seniorów 65+ samotnych w telefony komórkowe z przyciskiem ICE, SOS oraz bransoletkę bezprzewodową.

40 250,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2015  

Zrealizowane

 

 6 BO.OM.143/15  

Kraków Przyjazny Motocyklistom - Bezpieczeństwo i Rywalizacja 2015


Projekt zakłada organizację dwudniowego wydarzenia o charakterze szkoleniowo-integracyjnym dla środowiska motocyklistów krakowskich oraz kierowców samochodowych przy wspólnym udziale mieszkańców Krakowa. Koncert muzyczny, pokazy ratownictwa medycznego wraz ze szkoleniem, pokazy umiejętności jazdy motocyklami, prezentacja pojazdów (motocykli i samochodów), rozegranie kilku dyscyplin zręcznościowych jazdy motocyklem. Ustawienie "hamowni" - pomiary mocy motocykli, szkolenia z zakresu mechaniki pojazdów.

 

52 000,00 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2016 Zrealizowane
 7 BO.OM.157/15  

Mali Ratownicy


Szkolenie z pierwszej pomocy, obsługi AED wraz z zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

 

25 000,00 Biuro ds. Ochrony Zdrowia 2016 Zrealizowane