Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach V edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ze stanem realizacji poszczególnych zadań.

 

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na 05 kwietnia 2019 r.

WYKAZ PROJEKTÓW