Dokument archiwalny
Zostań członkiem Rady Budżetu Obywatelskiego – Ogłoszenie dla Wnioskodawców

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór na trzy wakujące miejsca w Radzie Budżetu Obywatelskiego.

 

 

CZYM JEST RADA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

Rada Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa jest organem doradczym Prezydenta Miasta Krakowa. Kompetencje Rady określa Zarządzenie nr 579/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa (z późn. zm.). Ponadto, do zadań Rady należy również m. in. przeprowadzanie monitoringu realizacji zadań wybranych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz opiniowanie zasadności złożonych protestów mieszkańców wobec negatywnej oceny prawnej zgłoszonych propozycji zadań.

 

WARUNKI DLA KANDYDATÓW

 

Zapraszamy do pracy w Radzie Budżetu Obywatelskiego osoby będące wnioskodawcami zadań zgłoszonych w ramach I, II, III lub IV edycji budżetu obywatelskiego i będące mieszkańcami Krakowa. Bez znaczenia jest, jaką ocenę otrzymało zgłoszone zadanie ani to, czy zostało one przewidziane do realizacji.

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM RADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 

1.       Należy osobiście przyjść na najbliższe posiedzenie Rady Budżetu Obywatelskiego, które zaplanowane zostało na 15 lutego 2018 r., godz. 16.30, sala 303, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

2.       Konieczne będzie krótkie zaprezentowanie swojej kandydatury. Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

3.       Po wysłuchaniu wszystkich kandydatów, jeszcze tego samego dnia, Rada Budżetu Obywatelskiego zarekomenduje Prezydentowi Miasta Krakowa przyjęcie w swój skład nowych członków.

4.       Osoby rekomendowane do nowego składu Rady Budżetu Obywatelskiego będą zobowiązane do podpisania oświadczeń o wyrażeniu zgody na prace w Radzie.

5.       Prosimy o potwierdzenie przybycia na posiedzenie Rady drogą mailową na adres budzetobywatelski@um.krakow.pl do dnia 14 lutego 2018 r. podając swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisując „Nabór do RBO – Wnioskodawcy”. Rozpatrywane będą jedynie kandydatury osób, które potwierdziły swoją obecność.

 

UWAGA

 

Praca w Radzie Budżetu Obywatelskiego jest nieodpłatna. Posiedzenia zwykle odbywają się w godzinach popołudniowych.


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
Data wytworzenia:
2018-02-02
Data publikacji:
2018-02-02
Data aktualizacji:
2018-02-02