Poprzednie dokumenty Studium Logo


strona bipZMIANA STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
- uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.strona bipHistoria procedury sporządzenia ZMIANY STUDIUM
- uchwalonej w dniu 9 lipca 2014 r.strona bipSTUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
(Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. zmieniona uchwałą Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.)strona bipZMIANA STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa W REJONIE SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA W ŁAGIEWNIKACH
- Uchwała Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r.strona bipZMIANA STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w celu określenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - uchwała Nr CXVI/1225/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. - unieważniona wyrokiem z dnia 20 marca 2007 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie - wyrok prawomocny od dnia 2 maja 2007 r.strona bipSTUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa (2003)
(Uchwała Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.)


Powrót do strony Studium (2014)Powrót do strony studium 2014

 


Dokumenty powiązane:


 1. Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


 2. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 1538/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2014 r.


 3. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zarządzenie Nr 1503/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2014 r.


 4. Zmiana zarządzenia Nr 221/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zarządzenie Nr 1006/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2014 r.


 5. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2014 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 6. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zarządzenie Nr 221/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2014 r.


 7. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 1744/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2013 r.


 8. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 9. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2013 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Termin składania wniosków do dnia 9 kwietnia 2013 r.


 10. Rozpatrzenia nierozpoznanych (nieujętych w Zarządzeniu Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r.) wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 865/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2013 r.


 11. Uchwała Nr XCIII/1256/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wynikającego z tej zmiany Studium


 12. Zarządzenie Nr 123/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz przyjęcia tekstu jednolitego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


 13. Zarządzenie Nr 2979/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do sporządzanej zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach


 14. Zarządzenie Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa


 15. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września do 26 października 2009 r.


 16. Zarządzenie Nr 552/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach


 17. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków upłynął z dniem 30 czerwca 2008 r.


 18. Zarządzenie Nr 2400/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie naboru na Stanowiska ds. opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa


 19. Zarządzenie Nr 2399/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie naboru na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa


 20. Zarządzenie Nr 2398/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. opracowania Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa


 21. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 listopada 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Termin składania wniosków do zmiany Studium w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach upłynął z dniem 5 grudnia 2007 r.


 22. Uchwała Nr XXIII/280/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał


 23. Opinia Nr 57/2007 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2007 r. dotycząca projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa w rejonie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz w sprawie zmiany niektórych innych uchwał


 24. Uchwała Nr XVIII/229/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


 25. Uchwała Nr CXVII/1244/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

_do górydo góry 1. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR XII/87/03 RADY MIASTA KRAKOWA Z DNIA 16 KWIETNIA 2003 R. ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Uchwała Nr CXVI/1226/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r.

 2. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA w celu określenia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - Uchwała Nr CXVI/1225/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium...

  Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 20 marca 2007 r. stwierdził:
  I. nieważność uchwały Nr CXVI/1225/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. w całości,
  II. zakaz wykonywania uchwały.
  Wyrok jest prawomocny od dnia 2 maja 2007 r.


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2014-07-11
Data publikacji:
2014-07-15
Data aktualizacji:
2020-02-03