Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-01-03 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Szczegółowe informacje dot. PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI znajdują się TUTAJ

Metka i dziennik zmian2020-01-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podzamcze dz.605/11,595/2 obr.1 Śródmieście

Budowa sieci cieplnej oraz przyłącza ciepłowniczego.

Metka i dziennik zmian2020-01-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Michałowskiego dz.158,159/1,160,161/4,170,171 obr.60 Śródmieście

Budowa sieci cieplnej oraz przyłącza ciepłowniczego.