Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-18 Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz zbudową sieci wodociągowej ul.Niwy dz. 291,292,290obr. 14 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie przebudowy sieci wodociągowej wraz zbudową sieci wodociągowej