Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-04-22 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej wody użytkowej os.Szkolne dz. 113 obr.45 Kraków, Nowa Huta

Zgłoszenie budowy instalacji centralnej wody użytkowej