Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-04-27 ds. AU-02-5.6730.2.1006.2019.EDA

„Budowa budynku  mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową,z garażem podziemnym i miejscami postojowymi na poziomie terenu, z drogą dojazdową do garażu podziemnego na działkach nr 109/1, 108/10 i 108/11 obr.34 Podgórze oraz zjazdem z działki nr 679/4 obr.33 Podgórze (ul. Kobierzyńska) zlokalizowanym na działkach 679/1, 679/3obr.33 Podgórze, 109/2, 108/4 i 108/5 obr.34 Podgórze ”.

Metka i dziennik zmian2020-04-24 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Łobzowskiej 12-14 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Łobzowskiej 12-14 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-04-24 Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 10 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego kamienicy przy ul. Długiej 10 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-04-24 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Łokietka dz. 246 obr.45 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej