Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-02 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego

Decyzja sprzeciwu nr 26/6743.7/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.66.2017.DLE

Metka i dziennik zmian2017-09-28 zgłoszenie zamiaru budowy ul. Centralna dz.443,444,445,447 obr.54 Nowa Huta

Budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych.