Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-10-05 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Becka dz. 326/3,423 obr. 51 Kraków, Krowodrza

Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian2017-10-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Focha dz.208/5 obr.12. dz.411/2 obr.14 Krowodrza

Zabudowa kabli zasilających oraz słupów oświetleniowych.

Metka i dziennik zmian2017-10-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. oś.Hutnicze dz.24, obr.47 Nowa Huta

Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.

Metka i dziennik zmian2017-10-02 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś. Wandy dz.320 obr.47 Nowa Huta

Budowa wewnętrznej instalacji.