Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-01-09 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rostworowskiego dz.182/34,obr.31 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian2018-12-31 Zgłoszenie budowy ul.Bandtkiego dz.437/18,437/26,437/28,437/35,437/30,451,769/20,773,840 obr.2 Krowodrza

Budowa miejskiej sieci wodociągowej,miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,przyłącza kanalizacji opadowej i przyłącza cieplnego.

Metka i dziennik zmian2018-12-28 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ziemska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-26 14:54:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 14:31:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 13:56:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 11:08:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja