Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-21 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2492.2019.SLE

"Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynków: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową (w tym SSP i DSO), grzewczą, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji grawitacyjnej, hydrantową, oddymiania klatek schodowych i wind, a także instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynków: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze zbiornikiem retencyjnym spowalniającym spływ wód opadowych i przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej tłocznej, wewnętrzną linią zasilającą oraz oświetleniem terenu - realizowanych w ramach etapu I i etapu II, z wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi, murami oporowymi, drogą wewnętrzną na dz. nr 68/22, 68/23, 68/24, 68/28, 68/29, 68/30 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza oraz zjazdem na dz. nr 292, 133/1 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza w pobliżu al. 29 Listopada w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-07-21 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.175.2020.DBO

Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Jadwigii Majówny oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Podkamyk na dz. nr 352/7, 350/2, 350/4, 369, 411 obr. 51 Krowodrza oraz na dz. nr 203/2, 201/2, 204/2, 204/1 obr. 50 Krowodrza w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-07-21 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków poszpitalnych Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika 15, 15a w Krakowie na potrzeby instytucji kultury tj. Biblioteki Kraków wraz z budową i przebudową instalacji wewnętrznych , na działkach nr 12/19, 11/2, 66/1 obr. 52 Śródmieście, 30/4 obr. 51 Śródmieście”

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-26 14:54:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 14:31:50
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 13:56:39
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-26 11:08:19
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja