Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-04 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

„Rozbudowa drogi krajowej nr 7 (Al. 29 Listopada) w Krakowie, na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ul. Woronicza, od km 657+886,6 do km 660+516,8, wraz z rozbiórką, budową i przebudową skrzyżowań z drogami kategorii powiatowej i gminnej, rozbiórką, budową i przebudową: obiektów inżynierskich, obiektów infrastruktury PKP, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, dróg dla pieszych i kierujących rowerami, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych, zatok postojowych, wylotu kolektora do rzeki Prądnik oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów kolidujących z planowaną inwestycją”

Metka i dziennik zmian2020-03-03 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 marca do 31 marca 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-03-03 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Osterwy dz. 256,81/30 obr.95 Podgórze

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-18 12:34:02
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:29:18
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 12:17:16
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-06-06 09:52:52
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-10-19 12:18:06
AGNIESZKA MATYSZKOWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-04-04 12:08:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-10 11:56:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 08:04:31
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-13 07:54:00
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-23 15:15:13
ELŻBIETA REGNAULD DE LA SOUDIERE - REDAKCJA BIP
 Edycja