Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-12-13 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stawowa dz.412/7,818 obr.34 Krowodrza

Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej.

Metka i dziennik zmian2018-12-12 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Obronna dz. 273/8, 345/3 obr. 60 Podgórze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.