Obowiązujący plan dla TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJ Logo
 

UWAGA:
1) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY"Odnośnik do planu
2) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 14 grudnia 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY"Odnośnik do planu
3) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 6 grudnia 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ"Odnośnik do planu
4) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 20 kwietnia 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ"Odnośnik do planu
5) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 9 sierpnia 2013 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - WSCHÓD"Odnośnik do planu
6) W dniu 30 grudnia 2006 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ZABŁOCIEOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 63,8 ha (49,2 ha od dnia 14 stycznia 2020 r.)
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów - Prokocim, XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXVIII/1250/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJ - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 847, poz. 5126 z dnia 29 listopada 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 30 grudnia 2006 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 15 MB)
- zaktualizawany na dzień 14 stycznia 2020 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizawany na dzień 14 stycznia 2020 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 19 MB)
- uchwalony w dniu 11 października 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 19 MB)
- uchwalony w dniu 11 października 2006 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 października 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 847, poz. 5126 z dnia 29 listopada 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXVIII/1250/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w Obserwatorium
Odnośnik do rysunku w Obserwatorium


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje obszary planowanej lokalizacji rozwiązań drogowych III obwodnicy oraz trasy szybkiego tramwaju. W północnej części granice planu obejmują pas wzdłuż ulicy Saskiej, z poszerzeniami na wysokości skrzyżowań z ulicami Nowohucką i Stoczniowców, Płaszowską i Przewóz oraz Lipską i Krzywda. W części środkowej obszar obejmuje zachodnią część zbiornika wodnego Bagry oraz teren wzdłuż ulicy Żołnierskiej.
Granice obszaru obejmują tereny torowiska linii kolejowej Kraków - Medyka w miejscach jej przekroczenia przez planowaną drogę oraz przez planowaną linię szybkiego tramwaju.
W części południowej granice obszaru obejmują tereny zakładu produkcyjnego "Tele-Fonika Kable S.A." (dawniej - Krakowskiej Fabryki Kabli): w miejscu planowanego przebiegu trasy oraz w miejscu planowanej lokalizacji torowiska szybkiego tramwaju. Granice obszaru obejmują także część terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ulicy Bieżanowskiej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip