Obowiązujący plan REJON ULICY PRZEWÓZ Logo
 

UWAGA:

W dniu 6 grudnia 2019 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciły moc obowiązywania w części miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
"DLA TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJ"Odnośnik do planu"MYŚLIWSKA"Odnośnik do planu (w całości wraz z wejściem w życie planu "ZAKOLE WISŁY" w dniu 14 grudnia 2019 r.)

 

Powierzchnia planu - 78,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXVIII/710/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 listopada 2019 r., poz. 8115.

Plan obowiązuje od dnia 6 grudnia 2019 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 listopada 2019 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia z dnia 21 listopada 2019 r., poz. 8115 - ogłoszenie uchwały Nr XXVIII/710/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 listopada 2019 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)
plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNdokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 17 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 7 MB)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip

PRZYDATNE LINKI (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w Obserwatorium
Odnośnik do rysunku w Obserwatorium


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip