logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

UWAGA WAŻNE!
Prosimy o dokładne przeczytanie treści poniższych komunikatów:

Od dnia 16 marca do odwołania, budynek przy ul. Mogilskiej 41 jest zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa będzie można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP),
bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach.
(Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)

Ogłoszenia dotyczące wydłużenia terminów wyłożeń do publicznego wglądu projektów planów, składania uwag i odwołania dyskusji publicznych.
(Odnośnik do ogłoszeń ->)

Wyłożenia do publicznego wglądu dostępne są wyłącznie na stronach BIP MK
(Odnośnik do strony z wyłożeniami ->)

Informacja planistyczna dostępna telefonicznie pod numerem 12 616 8502

Lokalizacja BiuraOd 2 kwietnia 2020 r. obowiązuje 197 planów miejscowych (65,4% powierzchni Krakowa)
Od 11 marca 2020 r. sporządzane są 63 plany miejscoweSTUDIUM 2014 Lista alfabetyczna planów sporządzanych Lista alfabetyczna planów obowiązujących Listy planów ogólnych, unieważnionych i odstąpionych
Sporządzane STUDIUM 2018 Aktywna mapa z planami sporządzanymi Aktywna mapa z planami obowiązującymi Aktywna mapa zbiorcza z planami
Uchwała krajobrazowa Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów Lista z planami uchwalonymi - oczekującymi na wejście w życie Portal mapowy - Obserwatorium

AktualnościAKTUALNOŚCI (Bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia)

NewsletterKanał Kanał RSS  

Powołanie Zespołu ZadaniowegoPowołanie Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał RMK z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
zarządzeniem Nr 2274/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2019 r.


Wyróżnienia i nagrodyWYRÓŻNIENIA I NAGRODY za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki

KONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNEKONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE (organizowane za pośrednictwem d. Biura Planowania Przestrzennego)

Zestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasieZestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasie

link zewnętrzny - Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieWykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. planów miejscowych znajdują się na stronach Centrum Informacji o Środowisku - (ekoportal.pl)
Prognozy oddziaływania na środowisko zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przy poszczególnych planach miejscowych w momencie wyłożenia do publicznego wglądu projektów tych planów.

ANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowychANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy Miasta Krakowa (2009)