logoAdres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków

UWAGA!
INFORMACJA dotycząca obecnego działania Wydziału Planowania Przestrzennego
oraz szczególnych zasad umawiania wizyt w siedzibie Wydziału (wyłącznie w sprawach obecnie wykładanych do publicznego wglądu projektów planów)
znajduje się w linku poniżej:
(Odnośnik do strony z informacją ->)

W pozostałych przypadkach Wydział przy ul. Mogilskiej 41 funkcjonuje na ogólnych zasadach obowiązujących w UMK do odwołania,
jak określono w informacji w linku poniżej:
(Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników podawczych ->)

OGŁOSZENIE dotyczące podjęcia procedur planistycznych dla poszczególnych sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
w tym zasady dotyczące wyłożeń do publicznego wglądu i składania uwag do projektów planów,
oraz terminy przeprowadzenia dyskusji publicznych dot. wykładanych projektów planów.
(Odnośnik do ogłoszenia - aktualizacja 22.05.2020 r. ->)
Lokalizacja BiuraOd 2 kwietnia 2020 r. obowiązuje 197 planów miejscowych (65,4% powierzchni Krakowa)
Od 20 maja 2020 r. oczekuje na wejście w życie 1 plan miejscowy
a sporządzane są 64 plany miejscowe     
STUDIUM 2014 Lista alfabetyczna planów sporządzanych Lista alfabetyczna planów obowiązujących Listy planów ogólnych, unieważnionych i odstąpionych
Sporządzane STUDIUM 2018 Aktywna mapa z planami sporządzanymi Aktywna mapa z planami obowiązującymi Aktywna mapa zbiorcza z planami
Uchwała krajobrazowa Wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów Lista z planami uchwalonymi - oczekującymi na wejście w życie Portal mapowy - Obserwatorium

AktualnościAKTUALNOŚCI (Bieżące informacje, komunikaty, ogłoszenia)

NewsletterKanał Kanał RSS  

Powołanie Zespołu ZadaniowegoPowołanie Zespołu Zadaniowego ds. współpracy i przygotowania projektów uchwał RMK z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
zarządzeniem Nr 2274/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 września 2019 r.


Wyróżnienia i nagrodyWYRÓŻNIENIA I NAGRODY za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i urbanistyki

KONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNEKONKURSY URBANISTYCZNE I ARCHITEKTONICZNE (organizowane za pośrednictwem d. Biura Planowania Przestrzennego)

Zestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasieZestawienie wydatków na ogłoszenia płatne w prasie

link zewnętrzny - Wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronieWykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dot. planów miejscowych znajdują się na stronach Centrum Informacji o Środowisku - (ekoportal.pl)
Prognozy oddziaływania na środowisko zamieszczane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa przy poszczególnych planach miejscowych w momencie wyłożenia do publicznego wglądu projektów tych planów.

ANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowychANALIZA - Możliwości lokalizowania obiektów wysokościowych w aspekcie ochrony panoramy Miasta Krakowa (2009)Odnośnik do Rejestrów prowadzonych w BiurzeRejestry prowadzone w Wydziale

Odnośnik do Procedur realizowanych przez BiuroProcedury realizowane przez Wydział

Odnośnik do Katalogu usług ePUAP w UMKePUAP - Katalog usług UMK

Odnośnik do Internetowego Dziennika ZapytańInternetowy Dziennik Zapytań *

* Za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań każdy zarejestrowany użytkownik może wysłać do Urzędu Miasta Krakowa zapytanie w sprawach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.

IDZ umożliwia obsługę korespondencji niepodpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym, kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa za pomocą dedykowanego narzędzia.
Z tego powodu nie służy on do:
- obsługi zapytań stanowiących wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na odrębne uwarunkowania formalno-prawne,
- załatwiania spraw wymagających złożenia osobistego podpisu oraz spraw realizowanych w drodze postępowania administracyjnego,
- obsługi złożonych zapytań, których przygotowanie odpowiedzi przekracza 7 dni,
- obsługi zapytań, których przedmiot podlega wyłączeniu jawności na podstawie przepisów szczególnych,
- obsługi zapytań wymagających zajęcia stanowiska przez właściwy podmiot.

W wyżej opisanych przypadkach należy złożyć zapytanie na piśmie na adres urzędu, czy konkretnego wydziału lub wysłać zapytanie poprzez formularz ePUAP wybierając "Pismo ogólne do urzędu" -> Odnośnik do Odnośnik do ePUAP