Strona sporządzanego planu RYDLÓWKA Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 62,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze
Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 11 września 2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYDLÓWKA"

Termin składania wniosków do dnia 30 października 2020 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do strony bip


Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu (PDF)


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Do celów tego planu miejscowego należy:
- stworzenie warunków formalno-prawnych dla zrównoważonego rozwoju zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy usługowej,
- harmonijne kształtowanie przestrzeni między istniejącą i powstającą zabudową,
- określenie zasad i warunków rozbudowy i modernizacji obiektów budowlanych i urządzeń, w tym infrastruktury technicznej, związanych z transportem miejskim,
- kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego