BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA VI EDYCJA

 

Wyniki głosowania na projekty w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego:

PROJEKTY O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM

PROJEKTY O CHARAKTERZE DZIELNICOWYM

 


Wykaz projektów, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.

Wykaz punktów głosowania

 


Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego

 


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania projektów do budżetu obywatelskiego oraz o wysokości środków przeznaczonych na ich realizację

W ramach VI edycji budżetu obywatelskiego złożonych zostało łącznie 949 projektów, w tym 224 projekty dotyczące zadań ogólnomiejskich i 725 dotyczące zadań dzielnicowych.

Z wykazem złożonych i zaakceptowanych pod kątem formalnym projektów można zapoznać się na stronie internetowej dedykowanej budżetowi obywatelskiemu pod adresem https://budzet.krakow.pl.

 

19 sierpnia 2019 r. zostaną ogłoszone wyniki weryfikacji formalnej oraz merytoryczno-prawnej. Wnioskodawcom negatywnie ocenionych projektów przysługiwać będzie prawo do złożenia protestu, na co będą mieli czas od 20 do 26 sierpnia 2019 r.

Do 10 września 2019 r. zostanie ogłoszona lista projektów do głosowania, zaś na wybrane projekty będzie można głosować od 28 września do 7 października 2019 r.

 


Zapraszamy do zapoznania się z raportem z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Konsultacje społeczne trwały od 4 lutego do 1 marca 2019.

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

 


Dokumenty budżetu obywatelskiego


 

Protokoły z posiedzeń Rady Budżetu Obywatelskiego

 

 


 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA V EDYCJA

 

Realizacja zadań V edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA IV EDYCJA

 

Realizacja zadań IV edycji 

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA III EDYCJA

 

Realizacja zadań III edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA II EDYCJA

 

Realizacja zadań II edycji

 

 

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KRAKOWA I EDYCJA

 

Realizacja zadań I edycji

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ALINA BRATKO-SETKOWICZ
Data wytworzenia:
2019-03-11
Data publikacji:
2019-03-13
Data aktualizacji:
2019-11-08