Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów przewidzianych do realizacji w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa oraz ze stanem realizacji poszczególnych zadań.

 

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 31 stycznia 2020 r.

WYKAZ PROJEKTÓW - stan na dzień 5 marca 2020 r.