Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 13 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 7 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 6 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 16 lipca 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej i Sali Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.