Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 40 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 6 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 34 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się UWAGA-- W związku z zagrożeniem epidemiologicznym testy nie odbędą się 30 marca 2020 roku. O terminie testów zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym mailem, w terminie późniejszym.