INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI (1 ETAT) W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(NR REF. 7-GK-2019)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, z uwagi na fakt, iż żaden kandydat biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym nie uzyskał satysfakcjonującego łącznego wyniku z wszystkich kryteriów, będących przedmiotem oceny, nie została zatrudniona żadna osoba.