Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 7 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godz. 8:00 sala Portretowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3- 4 w Krakowie..