INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI I GEOLOGII W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 6-WS-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Rafał Sarkady - Sanok

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.