Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 46 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 13 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 33 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 11.12.2017 r. godz. 8.00 Sala Dietla i Portretowa UMK.