Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 45 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 42 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 30.11.2017 r. godz. 8.00 Sala Portretowa UMK.