INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA
STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK ( DO 8 ETATÓW)
(NR REF. 8-SO-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Magdalena Biernat - Kraków


  2. Marta Błotnicka - Kraków


  3. Kamila Frączek - Kraków


  4. Łukasz Gałczyński - Kraków


  5. Katarzyna Kocoń - Kraków


  6. Magdalena Morelowska - Kraków


  7. Marlena Siudut - Kraków


  8. Alicja Sołtys - Pisarzowa

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 8 osób, które spełniły wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęły najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.