INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA APLIKACJAMI WYDZIAŁU INFORMATYKI 1 ET. WYDZIAŁ INFORMATYKI
(NR REF. 10-IT-2017)


W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie wyłoniono żadnego kandydata do zatrudnienia.