Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 17 października 2017 roku o godzinie 8.00 w Sali 303 UMK przy Pl. Wszystkich Świętych .