INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
URZĘDNICZE W REFERACIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI - 6 ETATÓW WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI
(NR REF. 4-AU-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Jarosław Feluś - Kraków


  2. Jolanta Kopacz - Kraków


  3. Agnieszka Petrus - Kraków


  4. Paweł Płachno - Kraków


  5. Joanna Sochacka - Kraków


  6. Alicja Źrebiec - Kraków

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 6 osób, które spełniły wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęły najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.