INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU UMK
(NR REF. 4-OU-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Grzegorz Saramak - Zielonki

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono 1 osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.