INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OŚWIATOWYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 8-EK-2017)W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego nie wyłoniono żadnego kandydata do zatrudnienia

 

 

 

.