Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 34 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 4 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 30 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się w dniu 24 sierpnia 2017 roku o godz. 9:00 Sala Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3/ 4 w Krakowie..