INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. NIENALEŻNYCH ŚWIADCZEŃ W WYDZIALE SPRAW SPOŁECZNYCH UMK
(NR REF. 5-SO-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*


  1. Sebastian Niechaj - Skawina

* w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osobę, która spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęła najlepszy łączny wynik ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu
z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.