Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 9 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 7 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 3.08.2017 r. godz. 8.00 Sala Dietla.