Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów.
W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 kandydatów nie spełniło wymogów formalnych.
Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

Testy kwalifikacyjne z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku odbędą się 14 lipca 2017 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.