INFORMACJA O WYNIKU NABORU
NA STANOWISKO
STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, PARKÓW KULTUROWYCH I ESTETYKI MIASTA W WYDZIALE KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO (2 etaty)
(NR REF. 1-KD-2017)Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska wybrano:
Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania*

Dominika Trębacz            Kraków

Wacław Mikrut                 Kraków

    * w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego


    Uzasadnienie dokonanego wyboru:

    W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego wyłoniono osoby, które spełniły wszystkie obligatoryjne wymagania i osiągnęły najlepsze łączne wyniki ze wszystkich ustalonych kryteriów w ramach przeprowadzonego testu z wiedzy ogólnej i specjalistycznej wymaganej na danym stanowisku, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.