Liczba radnych w Dzielnicach

 

Liczba członków Rad Dzielnic we wszystkich Dzielnicach w VIII kadencji Rad Dzielnic (2018-2023) wynosi 372 radnych - 21 członków Rady w Dzielnicach I-VIII i X-XVIII oraz 15 członków Rady w Dzielnicy IX.

 

 

 

Liczba mieszkańców w Dzielnicach



Liczba mieszkańców w dzielnicach w poszczególnych latach:  2004  |  2005  |  2006  |  2007  |  2009  |  21.02.2011  |  21.11.2012  |  14.05.2013  |  31.12.2013  |  2014  |  2015  |  2016  |  06.01.2018  |  31.12.2018  |  31.12.2019

Wykres porównawczy powierzchni dzielnic i liczby stałych mieszkańców dzielnic (wg. stanu na dzień 31.12.2019)

 

 

 

Wysokość środków finansowych dla Dzielnic



Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań dla Dzielnic od 2015 roku:


Rok Kwota dla 18 dzielnic
2015 44 226 000 zł + 7 000 000 zł (1)
2016 44 226 000 zł
2017 44 226 000 zł + 3 000 000 zł (2)
2018 45 349 060 zł + 3 000 000 (3)
2019 44 609 060 zł + 3 000 000 (4)
2020 44 826 000 zł + 5 000 000 (5)
2021 44 226 000 zł





 

 











Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych dla Dzielnic w latach 2003-2014:


Rok Dla 18 Dzielnic Dla jednej Dzielnicy
2003 9 450 000 zł 525 000 zł
2004

9 900 000 zł

550 000 zł
2005 10 260 000 zł 570 000 zł
2006 10 800 000 zł 600 000 zł
2007 10 800 000 zł 600 000 zł
2008 11 016 000 zł 612 000 zł
2009 11 466 000 zł 637 000 zł
2010 8 028 000 zł 446 000 zł
2011 18 027 000 zł 1 001 500 zł
2012 9 936 000 zł 552 000 zł
2013 9 540 000 zł 530 000 zł
2014 8 460 000 zł 470 000 zł

























Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań powierzonych dla Dzielnic w latach 2003-2014:


 Rok  Dla 18 Dzielnic
 2003 27 172 000 zł
 2004 25 068 000 zł
 2005 24 780 000 zł
 2006 49 553 200 zł
 2007 49 553 200 zł
 2008 50 447 000 zł
 2009 52 286 000 zł
 2010 39 034 200 zł
 2011 39 034 200 zł
 2012 46 075 000 zł
 2013 35 766 000 zł
 2014 35 766 000 zł

























2012 rok


Zarządzenie Nr 1995/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9.09.2011 r. w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2012

 

Uchwała Nr XXXV/461/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2012

 

2013 rok


Zarządzenie Nr 2504/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.09.2012 r. w sprawie określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2013

 

Uchwała Nr LXIII/899/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19.12.2012 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2013

 

2014 rok


Zarządzenie Nr 2577/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 04.09.2013 r. w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2014

 

Uchwała Nr XCIV/1390/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2014

 

2015 rok

 

Zarządzenie Nr 2942/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.10.2014 r. w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2015

 

Uchwała Nr VI/70/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28.01.2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 - (1) Dodatkowa kwota 7 000 000 zł na zadania dzielnic wprowadzona autopoprawką do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2015 (Zarządzenie Nr 143/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2015 r.)

 

2016 rok

 

Uchwała Nr XXXIV/549/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2016

 

2017 rok

 

Zarządzenie Nr 449/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2017

 

Uchwała Nr LXI/1319/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 - (2) Dodatkowa kwota 3 000 000 zł na zadania dzielnic wprowadzona autopoprawką do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2017 (Zarządzenie Nr 3517/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.12.2016 r.)

 

Zarządzenie Nr 468/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.02.2017 r. w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2017

 

2018 rok

 

Zarządzenie Nr 557/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 03.03.2017 r. w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2018

 

Uchwała Nr XCI/2374/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018

 

Zarządzenie Nr 128/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22.01.2018 r. w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2018 (3)

 

2019 rok

 

Zarządzenie Nr 605/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.03.2018 r. w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2019

 

Uchwała Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019

 

Zarządzenie Nr 178/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.01.2019 r. w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2019 (4)

 

2020 rok

 

Zarządzenie Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.02.2019 r. w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2020

 

Uchwała Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020

 

Zarządzenie Nr 145/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20.01.2020r. w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2020 (5)

 

Zarządzenie Nr 798/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.03.2020r. zmieniające zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie dodatkowych środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2020

 

2021 rok

 

Zarządzenie Nr 443/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.02.2020r. w sprawie wstępnego określenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Kraków na realizację zadań w roku 2021