Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na 31.12.2018)

oraz powierzchnia dzielnic


Dzielnica Nr Powierzchnia [ha] *
Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) **
I 556,76 31359
II 584,52 29474
III 643,79 46627
IV 2341,87 70647
V 561,90 30223
VI 955,96 23678
VII 2873,10 20392
VIII 4618,87 61637
IX 541,51 15259
X 2560,40 27493
XI 954,00 53747
XII 1847,39 62830
XIII 2566,71 36885
XIV 1225,68 29635
XV 559,00 52011
XVI 369,90 41112
XVII 2381,55 20205
XVIII 6540,99 51234
RAZEM: 32683,90 704448

 

* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK

** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK