Dokument archiwalny

 

Liczba stałych mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 31.12.2014)

oraz powierzchnia dzielnic


Dzielnica Nr Powierzchnia [ha] *
Liczba stałych mieszkańców **
I 556,76 35573
II 584,52 29230
III 643,79 47775
IV 2341,87 69135
V 561,90 31870
VI 955,96 23465
VII 2873,10 20454
VIII 4618,87 59395
IX 541,51 14859
X 2560,40 25608
XI 954,00 52859
XII 1847,39 63026
XIII 2566,71 34045
XIV 1225,68 26699
XV 559,00 53015
XVI 369,90 42633
XVII 2381,55 20303
XVIII 6540,99 54588
RAZEM: 32683,90 704532

 

* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z bazy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej MSIP (Wydział Geodezji UMK).

** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK.

Podane liczby (mieszkańcy, powierzchnie) uwzględniają zmiany granic dzielnic wprowadzone w Statutach Dzielnic przyjętych uchwałami Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r.