Dokument archiwalny

 

Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 31.12.2016)

oraz powierzchnia dzielnic


Dzielnica Nr Powierzchnia [ha] *
Liczba mieszkańców (osoby zameldowane na pobyt stały) **
I 556,76 33359
II 584,52 28960
III 643,79 47100
IV 2341,87 69661
V 561,90 30885
VI 955,96 23594
VII 2873,10 20336
VIII 4618,87 60495
IX 541,51 15256
X 2560,40 26538
XI 954,00 53339
XII 1847,39 63166
XIII 2566,71 35045
XIV 1225,68 27369
XV 559,00 52426
XVI 369,90 42106
XVII 2381,55 20192
XVIII 6540,99 53120
RAZEM: 32683,90 702947

 

* Dane o powierzchniach dzielnic pochodzą z Wydziału Geodezji UMK

** Dane o liczbie mieszkańców pochodzą z Wydziału Informatyki UMK