Dokument archiwalny

Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (wg. stanu na dzień 31.12.2007)

 

Dzielnica Nr

Powierzchnia

[ha]

Liczba mieszkańców (stałych)

I

580

42671

II

583

30753

III

650

48654

IV

2288

65797

V

535

35503

VI

1354

22428

VII

2843

20173

VIII

4216

53391

IX

532,9

14510

X

2289,8

19075

XI

894,4

52572

XII

1641

63569

XIII

2456,4

32168

XIV

1079,6

25775

XV

553,5

54308

XVI

376,6

44766

XVII

2584,4

20343

XVIII

7226,1

58952